Het gaat weer beter met Holland Casino. De nieuwe koers van het bedrijf zorgt ervoor dat 2014 afgesloten is met een positief resultaat van € 12 miljoen (na verlies in 2013 van € 22,3 miljoen). Na een neerwaartse trend van zeven jaar, stijgt de omzet in 2014 weer, terwijl de bedrijfskosten verder dalen. Bovendien is het bijzonder beheer van de banken opgeheven en is Holland Casino nu per saldo schuldenvrij. Het gaat weer beter met Holland Casino. De nieuwe koers van het bedrijf zorgt ervoor dat 2014 afgesloten is met een positief resultaat van € 12 miljoen (na verlies in 2013 van € 22,3 miljoen). Na een neerwaartse trend van zeven jaar, stijgt de omzet in 2014 weer, terwijl de bedrijfskosten verder dalen. Bovendien is het bijzonder beheer van de banken opgeheven en is Holland Casino nu per saldo schuldenvrij.

[caption id="attachment_34946" align="alignright" width="275"]nieuwe-speelautomaat_zuma_website-image_1.01 nieuw speelautomaat Zuma[/caption] 2014 is voor Holland Casino een jaar geweest waarin hard gewerkt is aan het inzetten van de nieuwe koers en daarmee aan een gezond financieel fundament. Na het verlies van € 22,3 miljoen in 2013, is 2014 afgesloten met een positief netto bedrijfsresultaat van € 12 miljoen. Daarnaast ziet het bedrijf voor het eerst in jaren een omzetstijging van 3%. De turn around die in 2013 is ingezet met als focus het terugbrengen van de bedrijfskosten en het verhogen van de omzet, heeft zijn vruchten afgeworpen. Er wordt weer geïnvesteerd in vernieuwing en innovatie en het aantal bezoeken neemt toe. Groei door investeringen in speelautomaten De omzetgroei zit voor een groot deel bij speelautomaten (+7%) en is het gevolg van de investeringen in de vervanging van 1200 speelautomaten (20% van het totaal) en de investeringen in rookruimtes. Daarnaast is er sprake van een lichte omzetstijging bij de tafelspelen (+2%). Dat is een goede prestatie aangezien het aantal tafelopeningsuren is beperkt. De groei is een direct gevolg van de ingezette strategie met de focus op vaste gasten, lokaal ondernemerschap en een toekomstbestendig slanker en goedkoper bedrijf. Structureel lager kostenniveau Het terugdringen van de kosten is doorgezet in 2014. De kosten exclusief bijzondere lasten zijn afgenomen met € 14 miljoen. Als gevolg van de reorganisatie, die in 2014 is afgerond, was er wel een hoge post bijzondere lasten van € 22,9 mln. De trend voor 2015 Ook in 2015 staan vernieuwing en innovatie weer hoog op de agenda. Zo staat er voor het voorjaar een nieuwe Mega Millions jackpot op het programma. Medio 2015 zal Holland Casino als enige in Nederland live bingo gaan aanbieden. De negatieve trend lijkt gekeerd, maar de komende jaren komen er grote uitdagingen op Holland Casino af. Die vergen een verantwoordelijk financieel beleid. Prudentie is hierbij geboden om de huidige en toekomstige concurrentie het hoofd te kunnen bieden. Meer informatie: www.hollandcasino.nl