FNV Recreatie en werkgeversorganisatie Recron zijn een nieuwe 2-jarige cao voor de Recreatiesector  overeengekomen. De cao gaat in met terugwerkende kracht van 1 juli 2014 en loopt tot 1 juli 2016. Een van de belangrijkste punten in de nieuwe cao is de behoud van de flexibiliteit.  FNV Recreatie en werkgeversorganisatie Recron zijn een nieuwe 2-jarige cao voor de Recreatiesector  overeengekomen. De cao gaat in met terugwerkende kracht van 1 juli 2014 en loopt tot 1 juli 2016. Een van de belangrijkste punten in de nieuwe cao is de behoud van de flexibiliteit. cao recreatiesector

In ieder geval tot 1 juli 2016 blijft de huidige cao bepaling om 4 contracten in 6 jaar te geven, bestaan. Tot die datum hoeven er nog geen zes maanden tussen contracten te zitten om een contract voor onbepaalde tijd te voorkomen. Daarnaast is afgesproken in deze cao hoe we ook na 1 juli 2016 deze zeer belangrijke flexibiliteit kunnen blijven behouden. Andere belangrijke punten in de nieuwe cao zijn:

  • Loonsverhoging van in totaal 3,5%: 2,5% per 1 januari 2015 en 1% per 1 januari 2016
  • Per 1 april 2015 stapsgewijs afschaffing van de jeugdlonen (loongroep 1 t/m 4). Loongroep 5 en hoger zijn eerder al afgeschaft.
  • Per 1 april 2015 wijziging in de leeftijddagen
  • Behoud arbeidsduurverkorting voor medewerkers van 50 jaar en ouder
  • Afspraken over vormgeving en financiering van vitaliteitsbeleid zodat recreatiemedewerkers langer goed, gezond en gemotiveerd kunnen blijven werken
  • Vóór 1 januari 2016 worden er afspraken gemaakt over het derde WW-jaar
  • De sector gaat investeren in duurzame inzetbaarheid
Zwembaden staan niet te juichen

De cao recreatie geldt ook voor zwembaden in privaat beheer. Op de website van Zwembadbranche verscheen eerder deze maand een artikel waarin deze deelbranche aangaf dat zij niet tevreden zijn met het onderhandelingsresultaat van de RECRON. Bedrijfsgroepmanager Zwembaden bij de RECRON, Arthur Helling, nuanceert de kritiek: “De zwembadbranche heeft het op dit moment heel zwaar. De inkomsten bij veel zwembaden lopen al langere tijd terug door teruglopende bezoekersaantallen en bezuinigingen bij gemeenten. Ook nemen de kosten steeds verder toe, o.a. door de energieheffing en het afschaffen van de ANBI status. De gevolgen van de periodieke loonsverhoging vallen dan ook erg zwaar. Toch zijn er ook wel positieve punten in de cao te noemen, waaronder het behoud van de flexibiliteit in de contracten en de beperking van het aantal vrije dagen voor mensen die vanaf nu 50 jaar worden. Dat is overigens ook in het belang van de ouderen zelf, die daarmee weer aantrekkelijker worden als nieuw personeel.” De nieuwe cao geldt voor alle 28.000 werknemers in de recreatiesector. De defintieve cao tekst is op korte termijn digitaal beschikbaar op de RECRON website. Ook worden er weer cao boekjes gedrukt die aan RECRON leden worden toegezonden. Meer informatie: www.recron.nl www.fnvrecreatie.nl