De herontwikkeling van het monumentale kloostercomplex aan de Nieuwstraat in Breda tot vijfsterrenhotel kan van start gaan. In een zogenoemde anterieure overeenkomst hebben de Gemeente Breda en Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V.  afspraken vastgelegd over taken, verantwoordelijkheden en risico’s omtrent het project. De herontwikkeling van het monumentale kloostercomplex aan de Nieuwstraat in Breda tot vijfsterrenhotel kan van start gaan. In een zogenoemde anterieure overeenkomst hebben de Gemeente Breda en Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V.  afspraken vastgelegd over taken, verantwoordelijkheden en risico’s omtrent het project.Breda aan het water

Wethouder Selçuk Akinci van Erfgoed: “Met de herontwikkeling van dit monument in onze historische binnenstad blijft een waardevol erfgoedcomplex in één van de oudste straten van Breda behouden. Vanaf de veertiende eeuw is de Nieuwstraat de woonplaats van belangrijke edellieden als Jan van Polanen III, graaf Jan IV van Nassau en schout Assendelft. Nu worden de hofhuizen, mede dankzij de provincie Noord Brabant en het Nationaal Restauratie Fonds in oude glorie hersteld en omgevormd tot het eerste vijfsterrenhotel in Brabant. Een stijlvolle en historische plek waar Breda haar nationale en internationale gasten kan ontvangen." Volledig restauratie Het monumentale kloostercomplex aan de Nieuwstraat 21-29 bestaat uit drie herenhuizen en een kapel. Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. gaat het complex volledig restaureren en herontwikkelen tot een vijfsterrenhotel met bijbehorende horeca-, terras- en vergaderfaciliteiten. In de overeenkomst hebben gemeente en ontwikkelaar vastgelegd dat Designhotel Nieuwstraat Beheer B.V. voor eigen rekening en risico het project ontwikkelt en realiseert en een financiële bijdrage betaalt aan de gemeente voor de door haar te maken kosten. Omgevingsvergunningen De ontwikkelaar heeft in december 2014 aanvragen voor drie omgevingsvergunningen ingediend voor het herstellen van het casco, nieuwe aanbouwen en overkappingen en voor een functiewijziging naar horeca en wonen. Omdat het een monument betreft,  worden voor de aanvragen uitgebreide procedures gevoerd. De herstelwerkzaamheden die door het bouwbedrijf  in het najaar 2014 al zijn gestart, zijn nu nog gaande. Binnen enkele weken zal het benodigde vergunningen traject worden afgerond. De ontwikkelaar beoogt om met exploitant Odyssey Hotel Group het Hotel, dat onderdeel wordt van Marriott’s Autograph Collection, in het voorjaar van 2016 te openen. Bron: Persbericht Gemeente Breda