Om voor de problemen in de retail een oplossing te zoeken, is minister Kamp de Retailagenda gestart. In deze agenda staan afspraken tussen marktpartijen en overheden om winkelgebieden aantrekkelijker te maken. Eén van de concrete afspraken uit de Retailagenda is meer ruimte voor winkels om horeca ‘erbij te doen’. KHN vindt dit geen goede zaak: hiermee wordt het retailprobleem uiteindelijk een horecaprobleem. Om voor de problemen in de retail een oplossing te zoeken, is minister Kamp de Retailagenda gestart. In deze agenda staan afspraken tussen marktpartijen en overheden om winkelgebieden aantrekkelijker te maken. Eén van de concrete afspraken uit de Retailagenda is meer ruimte voor winkels om horeca ‘erbij te doen’. KHN vindt dit geen goede zaak: hiermee wordt het retailprobleem uiteindelijk een horecaprobleem.KHN

Ook leidt dit tot oneerlijke concurrentie: zolang de Drank- en Horecawet niet is aangepast, mag de horeca namelijk geen retailactiviteiten uitoefenen. Dit was reden voor KHN om de Retailagenda niet te ondertekenen. Drank- en Horecawet: verbod detailhandel schrappen In steeds meer plaatsen krijgen retailers de mogelijkheid om daghoreca te doen. In Middelburg zijn ze bijvoorbeeld van plan om retailers de mogelijkheid te bieden een horecaterras voor hun zaak te exploiteren. Een vergunning is hier niet nodig. Een slechte zaak volgens KHN: want nu wordt het retailprobleem een horecaprobleem. Daarnaast is het oneerlijke concurrentie want horeca met een Drank- en Horecawetvergunning mag niets aan detailhandel doen. Het ongelijke speelveld dat nu wordt gecreëerd is onacceptabel voor de horeca. KHN vindt dat de Drank- en Horecawet (DHW) moet worden gemoderniseerd. Waarbij we vanzelfsprekend het doel - een verantwoorde verkoop van alcohol – niet uit het oog verliezen. Totdat we dit wettelijk helemaal hebben geregeld moet in ieder geval voorlopig het ‘verbod op detailhandel’ geschrapt worden. De Drank- en Horecawet wordt eind 2015/begin 2016 geëvalueerd. KHN is hard bezig om de noodzaak van een grondige aanpassing van de DHW onder de aandacht te brengen bij staatsecretaris, ministerie en politieke partijen. Harde aanpak, minder regels en grotere rol provincies KHN is ervan overtuigd dat de problemen van de retail uiteindelijk ook effect zullen hebben op de horeca. Er moet een aantal zaken gebeuren om dit probleem op te lossen:

  • Overcapaciteit winkels moet keihard worden aangepakt: harde maatregelen moeten hierbij niet worden geschuwd: saneren, slopen, leegstandtax
  • Er moeten minder regels komen voor ondernemers: de nieuwe consument vraagt om flexibel ondernemerschap. Overbodige regels en leges moeten worden geschrapt zodat ondernemers de markt (beter) kunnen bedienen.
  • Provincies moeten hun rol pakken: Zij kunnen gemeenten ‘dwingen’ meer regionaal af te stemmen en samen te werken. Dit draagt uiteindelijk bij aan de leefbaarheid van de provincie als geheel.

Omdat het een gemeenschappelijk probleem is, moeten betrokkenen (horeca, retail, vastgoed, gemeenten en provincies) gezamenlijk kijken naar een oplossing. KHN zit graag aan tafel bij de verschillende lokale initiatieven. Bron: KHN