Op verzoek van Reiswerk heeft het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden onderzoek gedaan naar de transitie in de reisbranche. Door het veranderende boekingsgedrag van consumenten is verandering van de werkwijze en inzet van reisprofessionals nodig. In het door Stenden ETFI uitgevoerde onderzoek wordt een aantal niet beïnvloedbare factoren beschreven die de komende tien jaren van invloed zijn op het werken in de reisbranche. Op verzoek van Reiswerk heeft het European Tourism Futures Institute (ETFI) van Stenden onderzoek gedaan naar de transitie in de reisbranche. Door het veranderende boekingsgedrag van consumenten is verandering van de werkwijze en inzet van reisprofessionals nodig. In het door Stenden ETFI uitgevoerde onderzoek wordt een aantal niet beïnvloedbare factoren beschreven die de komende tien jaren van invloed zijn op het werken in de reisbranche.virtual reality

De ontwikkelingen in het boekingsgedrag van de consument en ontwikkelingen van de werkomgeving hebben de meeste invloed. Deze twee zogenaamde drijvende krachten zijn in het rapport nauwgezet in kaart gebracht door bronnenonderzoek, een vragenlijstonderzoek onder jongeren en twee jongerenpanels. Scenario's voor de toekomst Op basis van de uitkomsten van het onderzoek zijn scenario’s ontwikkeld voor de toekomst: de webshop (gericht op transactie), het belevingscentrum (interactie), de reiswinkel (transactie) en het reisbureau (interactie). Op basis van feedback van de reisindustrie en jongerenpanels is van elk scenario aangegeven wat de onderscheidende kenmerken zijn, over welk competenties de reisprofessional moet beschikken, hoe de reisindustrie de gevolgen van het scenario inschat en de wijze waarop de reisindustrie op dit moment op het scenario anticipeert. Belevingscentrum Een van de scenario's is het belevingscentrum. Een bezoek aan een belevingscentrum is een evenement op zich. In het belevingscentrum presenteren verschillende bestemmingen en touroperators zich met hun aanbod op een technisch hoogstaande manier. Er wordt hierbij gebruik gemaakt van de laatste technologie zoals 3D-video's, live streams van events en virtual reality. Bezoekers van het belevingscentrum kunnen 'live' de bestemmingen, accommodatie en andere reisproducten beleven. Het centrum heeft een informele setting en bezoekers komen er graag terug om hun ervaringen met anderen te delen. Het heeft wel wat van een permanente vakantiebeurs-plus, met eet- en overnachtingsmogelijkheden. Maatwerk De scenario’s leveren inzichten op waarmee de branche haar visieontwikkeling op de inzet van reisprofessionals kan onderbouwen. De relatie tussen werkgever en werknemer en tussen reisprofessional en klant vereisen steeds meer maatwerk en steeds minder tijd- en plaatsgebondenheid. De scheiding tussen werk en privé zal steeds meer vervagen. Dit stelt hoge eisen aan de flexibiliteit van de werknemer. De werkgever zal hier soft values tegenover moet stellen. De belangrijkste competentiegebieden zijn dan ook persoonlijke verkoop, service management/service marketing en imagineering. Daarbij lopen competenties op het gebied van ICT en andere technologie als een rode draad door de scenario’s heen. Meer informatie: www.etfi.nl