Recreatieve routes spelen een cruciale rol in de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Gelderland. Vandaar dat diverse partijen uit de recreatiesector aandacht vragen van de provincie om de kwaliteit te verbeteren en de financiering voor het onderhoud duurzaam veilig te stellen. In een manifest, dat is ondertekend door vijftien instanties, wordt gevraagd om gerichte keuzes en investeringen waarmee Gelderland zich als fiets- en wandelprovincie kan blijven onderscheiden. Recreatieve routes spelen een cruciale rol in de toeristisch recreatieve ontwikkeling van Gelderland. Vandaar dat diverse partijen uit de recreatiesector aandacht vragen van de provincie om de kwaliteit te verbeteren en de financiering voor het onderhoud duurzaam veilig te stellen. In een manifest, dat is ondertekend door vijftien instanties, wordt gevraagd om gerichte keuzes en investeringen waarmee Gelderland zich als fiets- en wandelprovincie kan blijven onderscheiden. struinroute waalHet manifest is opgesteld door Richard de Bruin van RBT Rivierenland in samenwerking met verschillende andere betrokkenen. Belangrijkste uitgangspunt is het behoud van de leidende positie van Gelderland als fiets- en wandelprovincie, die steeds meer onder druk komt te staan. Er worden diverse oorzaken opgesomd die de kwaliteitsbeleving van de routes bedreigen, waaronder toenemende concurrentie, en de continue inspanningen om de routenetwerken goed te onderhouden. Het manifest is zeker geen klaagzang, maar benoemt ook volop de kansen die doorontwikkeling van een goede route-infrastructuur kan bieden. Routes zijn een ideaal instrument om de iconen van Gelderland met elkaar te verbinden. Door de routes als merk te ontwikkelen kunnen alle betrokkenen die aan een route zijn verbonden meeprofiteren. Niet alleen de recreatiesector heeft baat bij een goede route-infrastructuur. Deze ontwikkeling zorgt ook voor behoud van voorzieningen en biedt een impuls aan een gezonde leefstijl. In het manifest word aandacht gevraagd voor:
  1. Ontwikkeling; Een degelijke basisinfrastructuur en doorontwikkeling van netwerken.
  2. Beheer en onderhoud; Duurzame borging van alle voorzieningen van de netwerken.
  3. Monitoring; Kennis vergaren over het gebruik van routes als basis voor optimalisatie.
  4. Marketing; waarbij de onderdelen ‘promotie’ en ‘samenwerken’ de boventoon voeren.
Ook de gebruikers van recreatieve routes zijn betrokken bij het opstellen van het manifest. Eric Nijland van het Landelijke Fietsplatform : “De recreant wil niet geconfronteerd worden met grenzen en barrières. Dat zijn zowel fysieke obstakels als problemen die ontstaan door bestuurlijk organisatorische afstemming. Dit Gelderse initiatief is een goed middel om versnippering en verkokering te bestrijden.” Het manifest werd ondertekend door zowel regionale als landelijke spelers; de ANWB, de RECRON, de HISWA, Waterrecreatie Nederland, Wandelnet, het landelijk Fietsplatform, RBT Rivierenland, Marketing Veluwe, Stichting Achterhoek Toerisme, Routebureau Achterhoek, Stichting Landschapsbeheer Gelderland, Routebureau Uiterwaarde, regio Rivierenland, regio Achterhoek, Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem Nijmegen en Visit Veluwe. Het manifest wordt aangeboden aan de leden van de nieuwe statenleden van de provincie Gelderland, die hiermee een goede start kunnen maken van hun bestuursperiode. Meer informatie: www.geldersrouteplatform.nl www.gelderseroutes.biz