De werkgelegenheid in de vrijetijdssector in Overijssel is in 2014 toegenomen tot ruim 32.000 banen. Opvallend is dat in de periode 2005-2014 de groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdssector twee keer zo hoog is als de gemiddelde groei van alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel en het Kennispunt van MarketingOost en Twents Bureau voor Toerisme. De werkgelegenheid in de vrijetijdssector in Overijssel is in 2014 toegenomen tot ruim 32.000 banen. Opvallend is dat in de periode 2005-2014 de groei van de werkgelegenheid in de vrijetijdssector twee keer zo hoog is als de gemiddelde groei van alle sectoren. Dat blijkt uit onderzoek van de provincie Overijssel en het Kennispunt van MarketingOost en Twents Bureau voor Toerisme. werkgelegenheid

In alle regio’s in Overijssel nam de werkgelegenheid toe in de afgelopen jaren. De werkgelegenheid binnen de vrijetijdssector groeide in alle regio’s sterker dan de groei van het totaal aantal banen. De sterkste groei werd gerealiseerd in de IJsseldelta. Daar nam de werkgelegenheid in tien jaar toe met maar liefst 28%. Sport en cultuur in de lift De horeca is als deelsector van de vrijetijdseconomie de grootste banenverschaffer. 55% van alle banen valt onder horeca. In de periode 2005-2014 zijn met name de deelsectoren sport (+82%) en cultuur, recreatie en amusement (+34%) sterk gegroeid. In relatie tot de vrijetijdseconomie is de werkgelegenheid in de deelsectoren detailhandel/ groothandel en vervoer opvallend gedaald met respectievelijk 13 en 6 procent. Impuls vrijetijdseconomie De vrijetijdseconomie in Overijssel heeft de afgelopen jaren goed gepresteerd. De totale bestedingen van binnenlandse- en buitenlandse gasten aan verblijfsrecreatie en dagtoerisme in Overijssel is het afgelopen jaar toegenomen tot 1,5 miljard euro. Jaarlijks overnachten er bijna acht miljoen toeristen in de provincie. Het binnenlands marktaandeel van Overijssel op het gebied van overnachtingen is daarmee gestegen van 8,8% in 2009 tot 9,7% in 2014. Meer informatie: www.marketingoost.nl