Om de badplaats Scheveningen aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers, heeft de gemeente Den Haag €20 miljoen beschikbaar gesteld. Onder de noemer ‘De Kust Gezond' worden de Noordelijke boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Het geheel moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

Om de badplaats Scheveningen aantrekkelijker te maken voor bewoners en bezoekers, heeft de gemeente Den Haag €20 miljoen beschikbaar gesteld. Onder de noemer ‘De Kust Gezond' worden de Noordelijke boulevard, de strandopgangen en belangrijke straten opgeknapt. Ook krijgen fietsers en voetgangers meer ruimte. Het geheel moet uitnodigend en gastvrij zijn en een echt kustgevoel oproepen.

pier van Scheveningen

Wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte en Scheveningen Bad): "Wanneer je Scheveningen binnenkomt moet je gelijk het strandgevoel krijgen. Je moet de zee kunnen ruiken en beleven. Dat kan al wel op de nieuwe boulevard maar niet in de straten daarachter. De badplaats is versteend en sleets. Daar gaan we verandering in brengen: meer groen en meer kwaliteit in de buitenruimte. Samen met de bewoners en ondernemers en vastgoedeigenaren wil ik Scheveningen weer allure geven en steviger op de kaart zetten als dé badplaats van Noord West Europa". Meer Groen Het programma ‘De Kust Gezond' rust op vier pijlers. Zo moet de kwaliteit van de buitenruimte vlak achter de kust omhoog, bijvoorbeeld door het verzachten van het stenige karakter en groen toe te voegen. Het zeeklimaat beperkt de mogelijkheden om bomen te planten maar soorten als helmgras en duinroos passen goed in deze zilte omgeving. Ook krijgt de voetganger meer ruimte. Er komen goede looproutes tussen boulevard en de achterliggende straten. ‘De Kust Gezond' is een gefaseerd en structureel programma waarbij de kracht zit in de samenwerking met anderen, waaronder ontwikkelaars, investeerders maar ook vervoerders. Verbetering van de noordelijke boulevard Een van de belangrijkste plekken die verbeterd zal worden, is onder andere de noordelijke boulevard. Het succes van de zuidelijke ‘Moralesboulevard', in combinatie met de bouwinitiatieven aan de noordelijke boulevard en de nieuwe eigenaren van de Pier en het Kurhaus, wordt doorgetrokken naar het noordelijk gedeelte.  De Gevers Deynootweg zal heringericht worden, waarbij er meer ruimte komt voor fietsers en voetgangers. Het Palaceplein  zal, vooruitlopend op de complexe verkeersstudie, worden opgeknapt met meer ruimte voor groen. De toegangswegen naar Scheveningen (Zwolsestraat, Kurhausweg en Nieuwe Parklaan) worden heringericht met betere kwaliteit en meer groen. Ook het Circusplein zal na de werkzaamheden aan tramlijn 9 en de bouw van de particuliere parkeergarage heringericht worden. Van Kern Gezond naar Kust Gezond De kwaliteitsverbetering in de buitenruimte moet hand in hand gaan met de verbetering van de verkeersafwikkeling en bereikbaarheid. Scheveningen Bad heeft een aantal verkeersknelpunten die opgelost moeten worden. Hierbij krijgt de voetganger meer ruimte. Het programma ‘Kust Gezond' is in navolging van het succesvolle ‘De Kern Gezond', het intensieve en langdurige programma waardoor de Haagse binnenstad tot beste binnenstad van Nederland is geworden. De Kust Gezond wordt, samen met bewoners en ondernemers, verder uitgewerkt en eind dit jaar aan de Raad gestuurd. Bron: persbericht gemeente Den Haag