Natuurmonumenten zoekt een ondernemer die een nieuwe invulling wil geven aan landgoed het Keunenhuis in Woold, even buiten Winterswijk. De nieuwe functie van het Keunenhuis moet economisch rendabel zijn en voldoende opleveren om onderhoud en beheer te financieren. Natuurmonumenten zoekt een ondernemer die een nieuwe invulling wil geven aan landgoed het Keunenhuis in Woold, even buiten Winterswijk. De nieuwe functie van het Keunenhuis moet economisch rendabel zijn en voldoende opleveren om onderhoud en beheer te financieren. Pagina: 136 Gebied: Bekendelle Object:  Keunenhuis Onderdeel: KeunenhuisLandgoed het Keunenhuis ligt in het typische kleinschalige landschap van Winterswijk. Het bestaat uit een authentieke boerderij met drie bijgebouwen, waarvan enkele een rijksmonumentale status hebben, en wordt omringd door wei- en hooilanden, akkers, houtwallen een boomgaard en bos. Het Keunenhuis is van grote cultuurhistorische waarde omdat het landgoed nog in originele en complete staat is. Randvoorwaarden Een aantal aspecten is voor Natuurmonumenten belangrijk ten aanzien van de nieuwe functie van het landgoed:
  • De nieuwe functie moet op harmonieuze manier passen in het oude kleinschalige landschap en de sfeer die op oude boerenerven heerste
  • Mensen moeten kunnen genieten van het landgoed
  • Mensen moeten er kunnen wandelen
  • Er moeten mogelijkheden geboden worden om de gebouwen te bezichtigen
Mogelijkheden voor ontwikkelingen Natuurmonumenten heeft zelf geen plan voor de herbestemming van het Keunenhuis maar ziet op deze plek wel diverse mogelijkheden voor ontwikkelingen. De nieuwe functie moet de bijzondere cultuurhistorische waarden van het Keunenhuis ondersteunen zodat het rijksmonument en de omliggende landerijen als één geheel behouden blijven.  Natuurmonumenten vindt het belangrijk dat een nieuwe bestemming aansluit op de wensen van bewoners, organisaties en ondernemers uit de streek. “Gezien de grote belangstelling en toeloop op de open dagen die Natuurmonumenten organiseerde op het Keunenhuis, is het extra belangrijk dat bewoners uit de omgeving meedenken over de toekomst van het landgoed”, aldus Evert Kock, beheerder van Natuurmonumenten in Winterswijk. “Daarom hebben we een inspiratiebijeenkomst georganiseerd. Daaruit kwamen allerlei ideeën naar voren”. Geïnteresseerden kunnen op de website de selectieleidraad downloaden met daarin informatie over het Keunenhuis en de omgeving, de voorwaarden voor de ontwikkeling van het Keunenhuis, de procedure en de ambities van Natuurmonumenten. Bron en meer informatie: www.natuurmonumenten.nl