Jaarlijks komen 10.000 kinderen op de spoedeisende hulp terecht na een ongeval met een speeltoestel. In de recreatiesector zijn het vooral de springtoestellen (trampolines en springkussens) waar nog te vaak ongelukken gebeuren. Een groot deel van de ongelukken is te voorkomen door van tevoren goed na te denken over de veiligheid. Jaarlijks komen 10.000 kinderen op de spoedeisende hulp terecht na een ongeval met een speeltoestel. In de recreatiesector zijn het vooral de springtoestellen (trampolines en springkussens) waar nog te vaak ongelukken gebeuren. Een groot deel van de ongelukken is te voorkomen door van tevoren goed na te denken over de veiligheid. SpeeltoestelMet vallen en opstaan

Het weer wordt mooier en de dagen worden langer. Kinderen gaan daarom weer graag buitenspelen. Niet alleen de schoolpleinen en speeltuinen worden druk bezocht, ook de campings en bungalowparken zetten de deur weer open. Het buitenspelen gaat niet zonder risico. Hoewel iedereen zich inzet om het spelen zo veilig mogelijk te maken bezoeken jaarlijks 44.000 kinderen de afdeling van de Spoedeisende Hulp. Daarvan zijn er 10.000 gevallen direct gerelateerd aan het gebruik van een speeltoestel. En dit zijn alleen nog maar de geregistreerde gevallen. Eigen schuld? Uit het onderzoek Buitenspelen-VeiligheidNL-2011 is gebleken dat er evenveel meisjes als jongens een blessure oplopen tijdens het buitenspelen. Vaak gebeurt het op een klim-klauterspeeltoestel of een glijbaan. Vooral het vallen uit -of over een speeltoestel is de oorzaak van een blauwe plek, kneuzing of nog erger. Volgens de jonge slachtoffers is de oorzaak menigmaal pech of toeval. Ook steken de kinderen vaak hun hand in eigen boezem en zeggen zij dat het door eigen ongepast gedrag komt dat ze op de 1e Hulp zitten. In ongeveer de helft van de gevallen blijkt dat het kind zelf een ongeval had kunnen voorkomen. Risico’s recreatiesector De meeste ongevallen vinden plaats op speelveldjes en schoolpleinen. Dat is geen gekke constatering omdat daar in verhouding de meeste kinderen spelen. Voor de recreatiebranche is het weer opvallend dat daar relatief veel ongevallen gebeuren op luchtkussens en trampolines. Een eenvoudige verklaring is snel gegeven, deze springtoestellen komen in aantal veel voor op de campings en in de bungalowparken. Vooral bij dit type speeltoestel zit het risico in het tegelijkertijd spelen van meerdere kinderen zodat ze tegen elkaar botsen. De top drie van risico’s in de recreatiesector wordt compleet gemaakt door het gebruik van een klimtoestel en de glijbaan. Voorkomen Speelplan constateert in de praktijk dat lang niet alle recreatiebedrijven hun (verplichte) jaarlijkse controles volledig uitvoeren, of daar mee bekend zijn. Door pas in actie te komen na een ongeluk, is het vakantieplezier voor een grote groep mensen (de betrokkene en de geschrokken omstanders) inmiddels flink bedorven. In het rapport ‘Beter beheer van speeltoestellen’ worden enkele praktische tips gegeven om de onveilige situaties op een speelplek zoveel mogelijk te beperken. Dan gaat het om het zorg dragen voor voldoende ruimte rondom een speeltoestel, de aanleg van een goede ondergrond, meer toezicht en een overzichtelijke inrichting van de speelplek. Risico’s beperken In het algemeen moeten we rekening houden dat spelen een bepaalde mate van risico kent. In Nederland raken de deskundigen op het gebied van spelen steeds meer overtuigd dat ‘elk kind recht heeft op een eigen bult’. Veilig spelen hoeft per definitie niet saai te zijn. Een ideale speelplek is altijd in evenwicht wanneer de inrichting even uitdagend als veilig is voor het spelende kind. Meer informatie: Rapport Verplichtingen beheerder speeltoestellen Met dank aan: Henk Bleyendaal, projectleider bij Speelplan Speelplan is een onafhankelijk ontwerp, advies en inspectiebureau met een passie voor het spelende kind. Op het gebied van veilig spelen ondersteunt Speelplan bedrijven en overheden met veiligheidsscans, beheercursussen over speelplekken, en het uitvoeren van de verplichte controles. Voor meer informatie: www.speelplan.nl