Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel en afschaffing van het lage btw-tarief is een van de opties. Uit onderzoek van NYFER blijkt dat het schrappen van het btw-tarief van 6 % tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector leidt. Bovendien zullen bedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen. Het kabinet werkt aan een herziening van het belastingstelsel en afschaffing van het lage btw-tarief is een van de opties. Uit onderzoek van NYFER blijkt dat het schrappen van het btw-tarief van 6 % tot een verlies van 55.000 banen in de gastvrijheidssector leidt. Bovendien zullen bedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen.GastvrijNederland

“Het is de bedoeling van het kabinet dat de belastingherziening 100.000 nieuwe banen oplevert. Het NYFER-onderzoek, in opdracht van Gastvrij Nederland, laat echter zien dat ruim de helft daarvan al teniet wordt gedaan in onze sector”, zegt voorzitter Kees van Wijk van Gastvrij Nederland. Hij heeft het NYFER-rapport vandaag in Den Haag aangeboden aan de vaste kamercommissie voor Financiën. “Hier is geen sprake van lastenverlichting maar van lastenverschuiving.” kokPrijzen stijgen, omzet daalt Gastvrij Nederland pleit vurig voor behoud van het lage btw-tarief om economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Bij afschaffing zullen gastvrijheidsbedrijven genoodzaakt zijn hun prijzen te verhogen, waardoor hun omzet daalt. Bovendien bestaat het risico dat door btw-verschillen omzet weglekt naar België en Duitsland. Volgens het onafhankelijke onderzoeksinstituut NYFER leidt dit tot minder vraag en een daling van de werkgelegenheid met 55.000 banen, zelfs als consumenten als gevolg van lagere loon- en inkomstenbelasting netto meer te besteden hebben. Economisch belang gastvrijheidssector De gastvrijheidssector bestaat uit alle organisaties en ondernemingen die zich bezighouden met toerisme, recreatie, horeca en vrije tijd, attracties, de cultuursector (waaronder musea, podia, festivals en andere culturele voorzieningen), sportvoorzieningen, evenementen en waterrecreatie. Het is een sector die sterk bijdraagt aan de Nederlandse economie met 65 miljard euro aan bestedingen (2013). De vele miljoenen buitenlandse gasten die hun geld in Nederland uitgeven maken het een belangrijke exportsector. Daarbij is de sector met ruim 590.000 banen goed voor 6 procent van het totaal aantal banen in Nederland. Het is vooral een belangrijke banenmotor voor doelgroepen als jongeren, ouderen en laagopgeleiden. “Het kabinet moet zich realiseren dat verlies van banen in deze sector werkgelegenheidsproblemen zal veroorzaken voor juist deze kwetsbare groepen werknemers.” De Tweede Kamer houdt op 25 maart een belangrijke hoorzitting over de toekomst van het belastingstelsel. Bron en meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl