De aaneengesloten Maasfietsroute in Frankrijk, België en Nederland wordt een economische motor van betekenis. Dat concluderen de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband. De duizend kilometer lange fietsroute langs de Maas trekt jaarlijks naar verwachting tienduizenden extra fietstoeristen en zal vele tientallen miljoenen euro’s opleveren voor herbergen, hotels, B&B en horeca in steden en dorpen langs de rivier. De aaneengesloten Maasfietsroute in Frankrijk, België en Nederland wordt een economische motor van betekenis. Dat concluderen de initiatiefnemers van het samenwerkingsverband. De duizend kilometer lange fietsroute langs de Maas trekt jaarlijks naar verwachting tienduizenden extra fietstoeristen en zal vele tientallen miljoenen euro’s opleveren voor herbergen, hotels, B&B en horeca in steden en dorpen langs de rivier. [caption id="attachment_34213" align="alignright" width="300"]fietsers in Belgisch Limurg fietsers in Belgisch Limurg[/caption] Dertig partijen uit Frankrijk, België en Nederland hebben daarvoor een overeenkomst hebben gesloten om gezamenlijk de lange afstands fietsroute binnen drie jaar gereed te realiseren. Dat is mogelijk omdat de fietsroute veelal over bestaande wegen en fietspaden voert en aan elkaar moet worden geknoopt via een eenduidige bebording. Op slechts een paar plekken moet nog een verbinding worden gerealiseerd. De totale kosten worden voor dit jaar geraamd op € 69.000,-. Die worden naar rato door de partners betaald. ,,Als we de bestaande fietsroutes langs de Maas vanaf de bron in Frankrijk tot aan de monding in Nederland aan elkaar te koppelen kunnen we die in de markt zetten als één belevenisvolle Maasfietsroute, “zegt Gedeputeerde Twan Beurskens van Economische Zaken en Grondbedrijf in Limburg. Hij is bestuurlijke trekker van dit project. De gedeputeerde constateert dat toerisme een flinke groei doormaakt in heel Europa en alleen al in Nederlands-Limburg jaarlijks voor € 4 miljard euro bijdraagt aan het bruto regionaal product van deze provincie. Landelijk is dat € 38 miljard ,,Toerisme is dus niet alleen leuk, toerisme is ook belangrijk voor de economie en een echte banenmotor,” zegt Beurskens. Het idee voor de Maasfietsroute is ontstaan uit een motie van de gemeenteraad van Venlo. Tijdens de wereldtuinbouwexpo Floriade in 2012 werd hierover al een intentieverklaring ondertekend door tientallen partners. Mevrouw Régine Pilliere sprak namens het gewest Champagnes d’Ardennes haar complimenten uit voor de voortvarende aanpak van het plan. Zij is directeur van de VVV in dit Noord-Franse gewest en denkt dat een groot publiek geïnteresseerd is in het doorlopende fietspad van Frankrijk, via België naar Nederland. Haar collega Anya Niewierra van de Zuid-Limburgse VVV beaamt dit en vindt dat Limburg met deze fietsroute ook internationaal ontsloten wordt. Minister Maxime Prévot van Wallonië liet via zijn woordvoerder weten dat de Maasfietsroute een extra service is aan de vele toeristen die zijn gewest bezoeken en een belangrijke bijdrage levert aan de toeristische infrastructuur. Ook gedeputeerde Igor Philtjens van Belgisch-Limburg is verheugd met het bereikte resultaat. ,,In tijden waarin samenwerken internationaal belangrijker is dan ooit is de Maasfietsroute een mooi voorbeeld van het versterken en verbinden en beter verpakken van de bestaande toeristische troeven die we hebben,” aldus de gedeputeerde voor toerisme en recreatie. De Maasfietsroute past in de reeks van succesvolle lange afstand fietsroutes in Europa, zoals die langs de Donau, Elbe en de Rijn. Daarnaast speelt een rol dat de Maas, de Maasdorpen en –steden nu al een enorme aantrekkingskracht hebben op toeristen. Bovendien is het fietstoerisme een belangrijke groeisector die miljarden euro’s aan inkomsten genereert. Meer informatie: Provincie Limburg