Een nieuw rapport van het  Sociaal Cultureel Planbureau geeft een gedetailleerd beeld van het Nederlandse mediagebruik. Het rapport 'Media: Tijd in beeld'  kijkt o.a. naar media-diversiteit, media-multitasking en de sociale functie van het mediagebruik. De redactie van Pretwerk heeft enkele opmerkelijke punten op een rijtje gezet. Mediagebruik speelt immers een belangrijke rol bij het benaderen van (nieuwe) klanten. Een nieuw rapport van het  Sociaal Cultureel Planbureau geeft een gedetailleerd beeld van het Nederlandse mediagebruik. Het rapport 'Media: Tijd in beeld'  kijkt o.a. naar media-diversiteit, media-multitasking en de sociale functie van het mediagebruik. De redactie van Pretwerk heeft enkele opmerkelijke punten op een rijtje gezet. Mediagebruik speelt immers een belangrijke rol bij het benaderen van (nieuwe) klanten.

[caption id="attachment_34173" align="alignright" width="300"]figuur 3.2 Na 18.00 uur komt het mediagebruik pas op gang. In hoeverre is jouw organisatie hierop ingesteld? (zeker gezien de ontwikkeling van 'zenden' naar 'communiceren'.)[/caption]

  • Binnen de vrije tijd is vooral de mediatijd toegenomen, zeker na 2006. Hierdoor blijft er minder tijd over voor recreatieve activiteiten.
  • ‘Kijken’ is de populairste media-activiteit. Binnen de totale kijktijd is 'uitgesteld kijken' en het gebruik van streaming video in opkomst, maar vooralsnog overheerst het ‘klassieke’ kijken: lineair (dus op het moment van een tv-uitzending) en via een vast tv-toestel.
  • De leestijd is de afgelopen decennia in de verdrukking gekomen door ander mediagebruik en overige vrijetijdsbesteding. Voor de helft van de Nederlanders behoort het lezen van een krant, tijdschrift of boek niet meer tot de dagelijkse routine.
  • Ruim 30 jaar bleef de omvang van het mediagebruik (tv, radio, gedrukte media en internet) stabiel, maar tussen 2006 en 2011 is deze voor het eerst toegenomen. De nieuwe mogelijkheden zijn kennelijk zo aantrekkelijk dat Nederlanders bereid zijn om er extra (vrije) tijd voor in te ruimen.
  • Veel Nederlanders combineren hun mediagebruik (in aflopende volgorde) met eten en verzorging, gevolgd door vrije tijd, huishouden en reizen.
  • In Noorwegen, het land met de meeste vrije tijd, wordt minder tijd aan media besteed dan in Nederland.
  • Avonden en weekenden zullen de momenten blijven waarop men meer vrije tijd heeft en daardoor meer tijd zal besteden aan allerlei (social) media.
Omslag

Het volledige rapport is te downloaden op: www.scp.nl