Het Mulier Instituur en de KNLTB hebben het brancherapport Tennis in Nederland opgesteld. In het brancherapport wordt ingegaan op alle facetten van de tennissector in Nederland en wordt duidelijk dat de tenniswereld in ons land voor een aantal uitdagingen staat. Het Mulier Instituur en de KNLTB hebben het brancherapport Tennis in Nederland opgesteld. In het brancherapport wordt ingegaan op alle facetten van de tennissector in Nederland en wordt duidelijk dat de tenniswereld in ons land voor een aantal uitdagingen staat.Tennis

Het rapport bevat cijfers over de tennissector in zijn geheel en vrij veel gedetailleerde informatie over tennisverenigingen. Helaas ontbreekt in het rapport gedetailleerde informatie over het commerciële aanbod zoals tennisvakanties en het aanbod van tennis in recreatiecentra. Hugo van der Poel, directeur van het Mulier Instituut: “ Het probleem voor ons was dat we over weinig tot geen gegevens beschikken over tennis buiten verenigingsverband om. We hebben wel een hoofdstuk over ‘leren tennissen’, met daarin aandacht voor (commerciële)  tennisscholen.” Tweede sport van Nederland Met 1700 verenigingen en ruim 600.000 leden is tennis de tweede georganiseerde sport in Nederland. In de leeftijdscategorie ouder dan 35 jaar is tennis zelfs de grootste georganiseerde sport van het land. De totale marktomvang van de tennissport is meer dan een half miljard euro. De financiële situatie bij meer dan negentig procent van tennisverenigingen is gezond, zonder dat clubs daarvoor op overheidssteun beroep doen. De KNLTB is begonnen met een herziening van de jeugdopleidingen en zet in op nauwere samenwerking met de commerciële tennisscholen om het tij te keren. In de breedtesport valt op dat bij senioren lichamelijk ongemak de belangrijkste reden is om met tennis te stoppen. Het is voor verenigingen belangrijk om risicofactoren op te sporen, de blessurepreventie te intensiveren en in de ‘gezonde vereniging’ meer aandacht aan herstel en re-integratie te schenken. Steeds meer verenigingen willen hun park het hele jaar bespeelbaar maken. Er zijn voor verenigingen kansen de gewenste uitbreiding te realiseren door vaker competitiemogelijkheden buiten het zomerseizoen aan te bieden. Dat zou ook kunnen helpen om voor meer leden tennis als eerste, in plaats van als tweede sport, een plaats te geven in hun sportieve leefstijl. Het rapport is voor € 42,35 te bestellen op de website van Sports Media. Meer informatie: www.mulierinstituut.nl