Om weg te blijven van de moordende concurrentie met de lowbudgetcentra en zeker te zijn van een toekomst, is het van belang dat fitnesscentra zich ontwikkelen tot gezondheidsexperts. Zij moeten het centrum worden voor preventieve bewegingsactiviteiten. Daarvoor zullen zij samenwerking moeten zoeken met zorgverleners, sportverenigingen, burgers en zorgverzekeraars. Om weg te blijven van de moordende concurrentie met de lowbudgetcentra en zeker te zijn van een toekomst, is het van belang dat fitnesscentra zich ontwikkelen tot gezondheidsexperts. Zij moeten het centrum worden voor preventieve bewegingsactiviteiten. Daarvoor zullen zij samenwerking moeten zoeken met zorgverleners, sportverenigingen, burgers en zorgverzekeraars. FitnessVeel mensen zijn te zwaar en leven ongezond. Maar liefst vier op de tien mensen sporten niet, óf te weinig. De gevolgen laten zich raden: te veel ziekteverzuim en te hoge zorgkosten. Hoogwaardige, toegankelijke en betaalbare zorg in de toekomst vereist nú een systeem- en gedragsverandering. Deze verandering biedt fitnesscentra grote kansen. Ecosysteem Belangrijkste doelstelling van deze systeem en gedragsverandering is gezondheidszorg minder reactief te maken. Ons zorgstelsel moet een ‘ecosysteem’ worden, waarin het streven niet alleen is om zieke burgers gezond te maken, maar ook en vooral om mensen zo lang mogelijk gezond te houden. Dit betekent onder andere: op grote schaal investeren in een gezonde levensstijl voor burgers. Dat moet er bijvoorbeeld toe leiden dat chronische ziektes minder vaak voorkomen of op z’n minst minder ernstige consequenties hebben. Adviseur voor een gezonde levensstijl In het ecosysteem ziet de burger in dat hij met een hogere investering in preventie goedkoper uit is én een betere kwaliteit van leven heeft. Voor een goed ecosysteem is innovatiekracht essentieel. Smart watches, apps en allerlei andere gadgets kunnen burgers aanzetten om meer te bewegen. De verwachting van de Rabobank is dat ook de vraag naar sportbegeleiding, bewegings- en voedingsadvies de komende jaren fors zal groeien. Voor fitnessondernemers liggen hier grote kansen. Maar zij moeten dan wel de samenwerking zoeken met zorgondernemers en sportverenigingen. Uiteindelijk zullen fitnesscentra het centrum worden voor preventieve bewegingsactiviteiten en advies voor een gezonde levensstijl. De Rabobank heeft in de thema-update concrete voorbeelden van kansrijke verbindingen en proposities gepubliceerd. Meer informatie: www.rabobank.nl