Indoor Skydive Roosendaal liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een tweede locatie van deze attractie. De conclusie: niet doen! Ondertussen neemt een initiatief in Utrecht, met maar liefst twee Skydivetorens, serieuze vormen aan. De financiering is rond en na de bouwvak gaat de eerste paal de grond in aan de Haarrijnse plas. Begin 2016 verwacht de Utrechtse ondernemer  Marijn Switser (o.a. eigenaar van Kidzcity) de deuren te openen. Indoor Skydive Roosendaal liet een haalbaarheidsstudie uitvoeren naar een tweede locatie van deze attractie. De conclusie: niet doen! Ondertussen neemt een initiatief in Utrecht, met maar liefst twee Skydivetorens, serieuze vormen aan. De financiering is rond en na de bouwvak gaat de eerste paal de grond in aan de Haarrijnse plas. Begin 2016 verwacht de Utrechtse ondernemer  Marijn Switser (o.a. eigenaar van Kidzcity) de deuren te openen. [caption id="attachment_33986" align="alignright" width="300"]foto: indoor Skydive Roosendaal foto: indoor Skydive Roosendaal[/caption] Voor degenen die de attractie Indoor Skydiven nog niet kennen; het is een indoor windtunnel waar mensen het gevoel van skydiven kunnen beleven in een gecontroleerde omgeving. De deelnemers blijven zweven op de windstroom en ervaren het gevoel van gewichtloosheid. In Nederland is de enige Indoor Skydive te vinden in Roosendaal. Haalbaarheidsonderzoek Nicky Broos, eigenaar van Indoor Skydive Roosendaal vroeg aan Walter Wildhagen bedrijfs- en projectmanagement, om: "Een uitgebreid locatie- en marktonderzoek om antwoord te geven op de vraag of een tweede indoor skydive locatie haalbaar is in Nederland en zo ja, waar?" De conclusie : de kans van slagen van een dergelijke voorziening is te klein om serieus te overwegen. Directeur-eigenaar Nicky Broos is tevreden met de bevindingen uit het rapport. “Het bevestigt wat we eigenlijk al wel wisten: de keuze die we negen jaar geleden maakten om juist in Roosendaal aan het avontuur te beginnen, is een goede geweest. De waardering voor de huidige attractie is bijzonder hoog. Herhaling van het concept zal alleen maar leiden tot verzwakking van de kracht. Onze energie en onze financiën zullen we dan ook aanwenden om het concept indoor skydiven te versterken, te verbreden en te verdiepen.” Vrij prijzige attractie De meest belangrijke conclusie uit het onderzoek is dat de populariteit van het indoor skydiven als activiteit afgemeten moet worden aan de hand van het aantal bezoekers, niet het aantal bezoeken. Met andere woorden, het is een activiteit die vaak één of twee keer ondernomen wordt maar zeker niet jaarlijks op het programma staat. Wat overigens niets afdoet aan de waardering van de ervaring die met het zeer hoge rapportcijfer 8,7 duidelijk aan de verwachtingen voldoet. “Maar het blijft een activiteit in de categorie ‘Dat moet je een keer mee maken’. Dat heeft ook te maken met de prijs die men als redelijk hoog ervaart. Na afloop zegt iedereen dat het het geld waard was, maar dat neemt niet weg dat het toch prijzig is”, legt Broos het consumentengedrag uit. Kannibaliserend effect Redenerend vanuit de wetenschap dat het om aantallen bezoekers gaat, zou ligging nabij een grote bevolkingsconcentratie zoals Amsterdam dus de meest ideale moeten zijn. Wanneer Indoor Skydive Roosendaal kiest voor een tweede vestiging daar, dan zal het ‘kannibaliserende effect’ op beide bedrijven echter onvermijdelijk zijn. Bovendien weet Broos van ervaringsdeskundigen dat de nabijheid van grote groepen bewoners nog geen garantie tot succes is. “Het is een bekend fenomeen dat juist mensen in de grootstedelijke gebieden heel moeilijk te verleiden zijn. Zij hebben gedurende het gehele jaar zo’n groot aanbod van activiteiten dat zij bijna nergens meer naartoe getrokken kunnen worden. De kans is groot dat wanneer er op dit moment al een voorziening in Roosendaal en één in Amsterdam zou zijn, de Roosendaalse nog steeds de meeste Amsterdammers zou trekken. Want als men vanuit de stad een dagje weg wil, dan wil men wel écht weg. Het is bij wijze van spreken pas een uitje wanneer de personeelsvereniging met de bus naar de provincie gaat. Uit het onderzoek is gebleken, en dat verbaasde mij oprecht, dat de gemiddelde bezoeker 108 kilometer van Roosendaal vandaan woont! Hij heeft er echter geen enkele moeite mee om die afstand af te leggen om bij ons te komen. Waarom zou ik het mezelf dan moeilijk maken door een tweede tunnel ergens anders te bouwen?” Concurrentie? Broos gaat ook nog even in op de kans dat een concurrent met een nieuwe vestiging start: “Al zolang wij er zijn, steken er regelmatig geruchten over nieuwe initiatieven de kop op. Tot op heden is er niet één van de grond gekomen. Dat is niet verwonderlijk want het vergt een enorme investering waar veel onzekerheden tegenover staan. In heel Europa is het aantal windtunnels het afgelopen decennium inderdaad explosief gegroeid: van enkelen naar tientallen. Maar een groot aantal daarvan staat wel te koop. Of is al gesloten. Ik kan niet garanderen dat er geen tweede windtunnel ooit komt. Maar het zou een risicovolle stap zijn. Wil je nu als nieuweling beginnen dan moet je alles in de overtreffende trap doen. Het moet groter, sneller, duurder. De instapdrempel is veel hoger en er komt nog meer druk op het exploitatiemodel te staan. De adem van de curator is in de afgelopen jaren alleen maar heter geworden.” Ook de opkomst van mobiele skydive instalaties komt aan bod. Die bieden volens de ondernemer uit Roosendaal geen vergelijkbare ervaring als de grote windtunnels. Broos is dan ook niet bang dat uit deze hoek nieuwe concurrentie zal ontstaan. Onderscheidend vermogen Om onderscheidend te blijven en nieuwe doelgroepen aan zich te binden wil Broos de komende tijd vooral energie steken in verbreden en verdiepen van de arrangementen. Door combinaties te maken met andere attracties, worden nieuwe markten geopend. Ook wil Broos, door het vervangen van de ventilatoren, binnenkort weer het predikaat 'Snelste windtunnel' op zijn attractie kunnen plakken. Kwaliteit van de ondernemer Ondanks dat uit het onderzoek is gebleken dat een tweede windtunnel niet de beste optie is, is de ondernemer tevreden over het resultaat. “Het is een herbevestiging dat de keuze die we in 2006 gemaakt hebben, de goede was. En van mijn eigen overtuiging dat een exploitatiemodel niet alleen positief beïnvloed wordt door vestiging in een metropoolachtige omgeving maar dat het succes zeker zo afhankelijk is van de ervaring en de kwaliteit van de ondernemer.” Meer informatie: www.indoorskydive.com ...ondertussen in Utrecht In mei 2014 kondigde Martijn Switser aan om aan de Haarrijnse Plas in Utrecht een Indoor Skydive te openen. Switser is graag bereid om de stand van zaken met ons te delen: "Ja, de plannen gaan door. De financiering is inmiddels rond en we willen na de bouwvakvakantie beginnen met de bouw van de attractie. Er komt een complex met twee torens, want dat verhoogt de capaciteit van de attractie. Naar verwachting gaan we in het voorjaar van 2016 open. Wij hebben ook een haalbaarheidsonderzoek laten doen door o.a. ZKA, mede op advies van onze bank. Daar kwam een heel andere conclusie uit. We zitten op een toplocatie, vlak naast de A2." Utrecht is overigens niet de enige locatie die concurreert met Roosendaal. In mei werd in het Belgische Charlerois ook al een vestiging geopend. Indoor Skydive in Utrecht heeft nog geen eigen website. Meer informatie: De Utrechtse Internet Courant