Op 18 maart worden de verkiezingen voor de provinciale staten weer gehouden. Voor de sectoren recreatie en toerisme zijn de beslissingen uit de provinciale politiek van groot belang. Gezien het grote belang van deze sectoren voor de regio heeft Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland een overzicht gemaakt van de uitgangspunten, knelpunten en wensen t.a.v. het toeristisch beleid in de provincie Gelderland. De eigenheid van de regio is daarin een belangrijk aandachtspunt. Op 18 maart worden de verkiezingen voor de provinciale staten weer gehouden. Voor de sectoren recreatie en toerisme zijn de beslissingen uit de provinciale politiek van groot belang. Gezien het grote belang van deze sectoren voor de regio heeft Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland een overzicht gemaakt van de uitgangspunten, knelpunten en wensen t.a.v. het toeristisch beleid in de provincie Gelderland. De eigenheid van de regio is daarin een belangrijk aandachtspunt.rivierenland

Centraal in de beknopte folder ‘Vrijetijdseconomie, speerpunt voor Rivierenland’ staan tien redenen genoemd waarom toerisme in Rivierenland de aandacht verdient van de provinciale politiek. Deze tien punten worden onderbouwd door:

  • - Een overzicht van het sociaal (o.a. goed voor 2200 FTE aan banen) en economisch (o.a. 161 miljoen aan bestedingen) belang van de vrijetijdseconomie voor de regio.
  • - De koers die RBT Rivierenland heeft ingezet voor de komende jaren; waarbij vooral initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de samenleving centraal staan.
  • - Een visie op de rol die de provincie, de gemeenten, het RBT en de ondernemers spelen bij de toeristische ontwikkeling van de regio en hun onderlinge samenhang.

Rivierenland vraagt nadrukkelijk aan de bestuurders in de provincie Gelderland om de autonomie en zelfstandigheid van de verschillende regio’s als uitgangspunt te behouden voor het toekomstig beleid. De verschillende regio’s vragen immers om een heel eigen aanpak. Zo vraagt de Veluwe, een gebied met een lange toeristische historie, om een andere aanpak dan Rivierenland; een jong toeristengebied in ontwikkeling. Van de provincie wordt vooral gevraagd om een faciliterende rol, waardoor projecten van ondernemers een kans krijgen. De folder wordt de komende periode verstuurd aan de kandidaten op de lijsten van de provinciale statenverkiezingen. Tijdens regionale verkiezingsbijeenkomsten wordt de folder uitgedeeld aan geïnteresseerden. De folder is mede opgesteld door de stuurgroep Toerisme en Recreatie. Een samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en organisaties in de vrijetijdseconomie van Rivierenland. Meer informatie: www.rivierenland.biz