Met een aandeel van 6% is het belang van de vrijetijdseconomie voor de werkgelegenheid in Overijssel groter dan de sectoren landbouw en openbaar bestuur. En het belang van deze sector nam de afgelopen jaren toe. De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is in de periode 2009-2014 fors gegroeid met 1.300 banen, van 30.842 banen in 2009 tot 32.142 banen in 2014. Een stijging van ruim vier procent.  Dit blijkt uit een analyse van LISA-statistieken door het Kennispunt van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme. Met een aandeel van 6% is het belang van de vrijetijdseconomie voor de werkgelegenheid in Overijssel groter dan de sectoren landbouw en openbaar bestuur. En het belang van deze sector nam de afgelopen jaren toe. De werkgelegenheid in de vrijetijdssector is in de periode 2009-2014 fors gegroeid met 1.300 banen, van 30.842 banen in 2009 tot 32.142 banen in 2014. Een stijging van ruim vier procent.  Dit blijkt uit een analyse van LISA-statistieken door het Kennispunt van MarketingOost en het Twents Bureau voor Toerisme.

[caption id="attachment_33861" align="alignright" width="300"]Vakantiepark Beerze Bulten Vakantiepark Beerze Bulten[/caption] Meer vakanties, overnachtingen en bestedingen tussen 2009 en 2014 Naast de banengroei is in Overijssel ook sprake van een toename van het aantal toeristische vakanties, overnachtingen en bestedingen in de periode 2009-2014. Dit blijkt uit cijfers uit het Continu Vakantie Onderzoek van NBTC-NIPO Research. In 2014 werden ten opzichte van 2009 ruim 11% meer toeristische binnenlandse vakanties doorgebracht in Overijssel, tot een totaal van ruim 1,2 miljoen in 2014. De totale bestedingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties nam in dezelfde periode toe met bijna 24%, van ongeveer 197 miljoen euro in 2009 naar 244 miljoen euro in 2014. Daarmee wijkt Overijssel positief af van de landelijke trend. Landelijk nam het aantal toeristische binnenlandse overnachtingen af tussen 2009 en 2014. De hoeveelheid vakanties bleef in dezelfde periode stabiel. Vrijetijdseconomie motor van de regionale economie Henk van Voornveld, directeur van MarketingOost, en Anna Waanders, directeur van het Twents Bureau voor Toerisme, zijn blij met de cijfers: “De mooie cijfers bewijzen dat de vrijetijdseconomie steeds belangrijker wordt als motor van de regionale economie. Uit onderzoek blijkt dat de sector nog veel groeipotentie heeft, bijvoorbeeld door ons te richten op interessante buitenlandse markten, zoals onze Duitse oosterburen, de Vlamingen en de Aziatische toeristen. Maar ook de cross-sectorale verbindingen met bijvoorbeeld zorg, agro & food, sport en cultuur worden steeds belangrijker. De provin cie Overijssel heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan deze positieve ontwikkelingen en wij gaan er van uit dat ze ook in de komende jaren samen met ondernemers en gemeenten blijven investeren in de vrijetijdseconomie. Niet in de laatste plaats omdat een investering in de vrijetijdseconomie ook een positieve impact heeft op de leefbaarheid en een impuls geeft aan andere economische sectoren”. Ontwikkeling vrijetijdssector Overijssel 2009 – 2014 Overijssel 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Aantal banen in de vrijetijdssector (fulltime, parttime en uitzend) 30.842 31.635 31.599 32.135 31.764 32.142 x 1.000 Aantal toeristische binnenlandse vakanties (x 1.000)* 1.096 1.225 1.246 1.259 1.184 1.219 Totale bestedingen tijdens toeristische binnenlandse vakanties (x 1.000 in euro’s) 196.850 221.677 230.003 223.956 223.954 243.806 Bron, en meer informatie: www.marketingoost.nl