Deze omvangrijke (516 pagina's) panoramische publicatie richt zich op de toeristische sector en het onderwijs. Het boek biedt de lezer vooral uitgebreid inzicht in de Belgische toeristische sector, die op veel vlakken verschilt van de Nederlandse situatie. Deze omvangrijke (516 pagina's) panoramische publicatie richt zich op de toeristische sector en het onderwijs. Het boek biedt de lezer vooral uitgebreid inzicht in de Belgische toeristische sector, die op veel vlakken verschilt van de Nederlandse situatie. ToerismemanagementVan dezelfde auteur, Eric Van Cauwenberge, verscheen al eerder het 'Roadbook Event Management'. In dit boek geeft Cauwenberge uitgebreid inzicht in diverse aspecten van de toeristische sector, waarbij het uitgaand toerisme een prominente rol inneemt. Wat dat betreft is er weinig verschil met de Nederlandse markt, want de omzetten van het segment buitenlandse vakanties zijn nu eenmaal aanzienlijk hoger. In het boek is er onder andere aandacht voor het product, de markt, marketing, nieuwe technologieën, nationale en internationale structuren, distributiekanalen en transport. In eerste instantie vonden we dat het hoofdstuk over de inzet van internet en social media nogal bescheiden is uitgewerkt. Gezien de snelle veranderingen en ontwikkelingen is het ook wel weer te begrijpen. Wie daar mee aan de slag wil, kan zich het best online oriënteren en inspelen op de meest recente ontwikkelingen. drie delen In 3 delen wordt de toeristische sector beschreven.  Deel 1 van het boek schets de contouren van de sector. In deel 2 wordt een uitgebreide beschrijving gegeven van de toerist, de toeristische markt, de toeristische organisatiestructuur en het toerismebeleid. Deel 3 gaat in op speciale soorten toerisme zoals ecotoerisme en meetingtoerisme. Het 4e deel van het boek geeft een overzicht van de geraadpleegde bronnen. Inhoud: Deel I. Inleiding: kennismaking met de sector
 • Hoofdstuk 1. Het verschijnsel toerisme in zijn omgeving
 • Hoofdstuk 2. Definities van toerisme
 • Hoofdstuk 3. Beroepsverenigingen, brancheorganisaties en/of belangengroeperingen
 • Hoofdstuk 4. Sociologische, sociaal-culturele aspecten van het toerisme
 • Hoofdstuk 5. Toeristische beurzen, tijdschriften, infobronnen
 • Hoofdstuk 6. Toerismeonderwijs
 • Hoofdstuk 7. Reisgedrag (vakantiegedrag) van de Belgische consument
Deel II. Toerismemanagement
 • Hoofdstuk 1. Toerismemanagement: een ingewikkeld kluwen
 • Hoofdstuk 2. De toerist doorgelicht
 • Hoofdstuk 3. Het toeristisch product
 • Hoofdstuk 4. De toeristische markt
 • Hoofdstuk 5. Segmentatie in de toeristische markt
 • Hoofdstuk 6. Marketing in toerisme
 • Hoofdstuk 7. De nieuwe informatietechnologie en communicatietechnologie (ICT) in toerisme tegenover de dominante consument
 • Hoofdstuk 8. De internationale toeristische organisatiestructuur
 • Hoofdstuk 9. De Nationale Toeristische Organisatiestructuur
 • Hoofdstuk 10. Distributiekanalen in toerisme
 • Hoofdstuk 11. Transport in toerisme
 • Hoofdstuk 12. Aankoop van accommodatie en andere diensten
 • Hoofdstuk 13. De consument en zijn reizen
 • Hoofdstuk 14. Toerismebeleid
 • Hoofdstuk 15. Planning in toerisme
 • Hoofdstuk 16. Het economisch belang van toerisme
 • Hoofdstuk 17. Het beheersen van de gevolgen en de toekomst van toerisme
Deel III. Speciale soorten toerisme
 • Hoofdstuk 1. Ecotoerisme en aanverwante vormen
 • Hoofdstuk 2. Meetingtoerisme
 • Hoofdstuk 3. Duurzame ontwikkeling en toerisme
Het boek is voor 69 euro te bestellen op www.diekeure.be