Het World Economic Forum (WEF) heeft het rapport Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation: A Global Perspective on Entrepreneurship 2015 gepubliceerd. In dit rapport wordt de relatie tussen ondernemerschap en de competitiviteit van economieën nader onderzocht. Hieruit blijkt dat het ondernemerschap in Nederland achter blijft. Het World Economic Forum (WEF) heeft het rapport Leveraging Entrepreneurial Ambition and Innovation: A Global Perspective on Entrepreneurship 2015 gepubliceerd. In dit rapport wordt de relatie tussen ondernemerschap en de competitiviteit van economieën nader onderzocht. Hieruit blijkt dat het ondernemerschap in Nederland achter blijft. kantoorOndanks het gevonden verband tussen een hoge competitieve economie en een hoog ambitieniveau bij beginnende ondernemers, blijft Nederland opnieuw achter bij omliggende landen. Met een percentage van 9% van de Nederlandse beroepsbevolking, moet Nederland het afleggen tegen landen als Frankrijk, Portugal en Noorwegen. Deze landen weten hun ondernemende groeicapaciteiten beter te benutten. Sterk ondernemersklimaat "Nederland scoort wel hoog als competitieve economie, maar dit geeft zeker nog geen garantie voor een sterk ondernemersklimaat" stelt onderzoeksleider professor Henk Volberda van Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM). Hij onderstreept dat de meest competitieve economieën vaak niet de economieën zijn met het grootste aantal nieuwe business creators, maar dat zij sterk voordeel halen uit een kleinere concentratie van hoogontwikkelde ondernemers. Belangrijke bevindingen uit het rapport zijn:
  • De sterke concurrentiepositie en welvaart in Nederland nodigt medewerkers onvoldoende uit tot ondernemerschap Culturele en politieke factoren spelen hier een belangrijke rol.
  • Grote bedrijven weten medewerkers onvoldoende te inspireren tot ondernemerschap Een lage score op intrapreneurship wordt gekenmerkt door weinig ondernemende activiteiten georganiseerd door vaste medewerkers binnen grote bedrijven. Dit kan erop wijzen dat grote bedrijven onvoldoende ruimte geven aan individuen om te ondernemen en te kort schieten in het inspireren van innovatie.
  • De groeipotentie van Nederlandse ondernemers blijft achter ten opzichte van omringende landen Ondanks dat Nederland, net als omliggende landen, laag scoort op early-stage entrepreneurial activities, scoren deze landen aanzienlijk hoger als het gaat om groeipotentie en creatie van nieuwe werkgelegenheid door ondernemers.
  • Ondernemers moeten met meer nieuwe producten en diensten komen Innovatief ondernemerschap wordt gekenmerkt door ondernemers die nieuwe producten of dienst introduceren in de markt. Op dit gebied blijft Nederland achter bij hoog scorende landen, zoals Chili, Zuid-Afrika en Columbia, maar ook omliggende landen als Denemarken en Frankrijk. Nederland staat hier als 18e op de ranglijst.
  • Het kabinet moet specifiekere doelen stellen betreffende ondernemerschapsstimulering: meer groei en innovatie en minder ZZP-ers.
Het volledige rapport is te vinden op de website van Rotterdam School of Management, Erasmus University.