In het onlangs verschenen boek ‘Social Media to Go!’ bieden de schrijvers, NHTV-docenten Corné Dijkmans en Jeroen Vinksteijn, ondernemers een houvast voor het bedrijfsmatig inzetten van social media. Hoewel een boek over social media nooit helemaal up to date kan zijn,  is dit boek prima te gebruiken als leidraad voor je organisatie. In het onlangs verschenen boek ‘Social Media to Go!’ bieden de schrijvers, NHTV-docenten Corné Dijkmans en Jeroen Vinksteijn, ondernemers een houvast voor het bedrijfsmatig inzetten van social media. Hoewel een boek over social media nooit helemaal up to date kan zijn,  is dit boek prima te gebruiken als leidraad voor je organisatie.social media to go

'Social Media To Go!' gaat in op het belang van social media vanuit bedrijfsperspectief. Waarom kies je als bedrijf voor social media, wat wil je ermee bereiken en hoe ga je het dan precies inzetten? De keuze voor een specifiek platform (Facebook, Twitter, LinkedIn, Youtube etc) komt op de laatste plaats omdat de verschillende platformen continu aan veranderingen onderhevig zijn. In het boek komen de volgende onderdelen aanbod:

  • Sociaal zijn op het internet Sinds de opkomst van internet volgen technologische ontwikkelingen elkaar en een hoog tempo op. Ook social media hebben al grote ontwikkelingen doorgemaakt. De manier van communiceren is veranderd en gebeurt steeds meer online, ook in het bedrijfsleven. Een aantal trends in de maatschappij en in de techniek hebben grote invloed op social media en de manier waarop we daarmee om (moeten) gaan.
  • Gedrag op social media Hoe gedragen consumenten zich op social media en hoe is iedereen met elkaar verbonden? In hoeverre hebben de profielen van consumenten waarde en in hoeverre zijn ze echt en betrouwbaar?
  • Content en big data Electronic Word of Moutch (eWOM), oftewel online mond-tot-mond reclame, is op social media voor bedrijven een belangrijk aspect. Daarnaast moeten we een manier vinden om om te gaan met big data. Praktische toepassingen van big data bieden grote mogelijkheden in de vorm van open-data systement en apps.
  • eWOM en reviews eWOM en reviews zijn nauw met elkaar verbonden. Hoe kun je als bedrijf omgaan met reviews en hoe zit het met fake-reviews?
  • Business modellen van social media Hoe zien de business modellen van de, veelal voor gebruikers gratis, social media eruit? Hoe kan er geld mee worden verdiend?
  • Kenmerken van social media-platforms Voor het bedrijfsmatig inzetten van social media is het belangrijk inzicht te hebben in de belangrijkste kenmerken van social media. Op basis van deze kenmerken kun je als bedrijf weloverwogen keuzes maken.
  • Doelen van de social media inzet Welke doelen kun je als bedrijf hebben bij het inzetten van social media? Veel bedrijven hebben, net als consumenten, het gevoel dat men iets ‘moet’ met social media. Het is belangrijk om te kijken of social media wel passen binnen de doelstellingen van je bedrijf en zo ja, wat wil je er dan mee bereiken?
  • Doelen, meten en weten Er wordt inzicht gegeven in de belangrijkste mogelijkheden op het gebied van meten. Daarnaast worden er een aantal handige tools genoemd die gebruikt worden om te meten.
  • Privacy, wet- en regelgeving Wat is de impact van social media op de privacy wet- en regelgeving en andersom?
  • Het social mediaplan Om op een gestructureerde manier om te gaan met social media wordt er door bedrijven vaak een social mediaplan opgesteld. De elementen van een social mediaplan worden beschreven en er worden praktische handvatten aangereikt om zelf aan de slag te gaan.

Het boek is te koop via Bol.com