Zoals al vele jaren staan de Stichting Vrije Recreatie (SVR) en de Vereniging Kampeer Boeren (VeKaBo) op de vakantiebeurs om bezoekers te verleiden tot een vakantie op het platteland. We vroegen beide verenigingen naar de stand van zaken binnen hun achterban; de aanbieders van campings of andersoortige verblijfsrecreatie op het platteland. Zoals al vele jaren staan de Stichting Vrije Recreatie (SVR) en de Vereniging Kampeer Boeren (VeKaBo) op de vakantiebeurs om bezoekers te verleiden tot een vakantie op het platteland. We vroegen beide verenigingen naar de stand van zaken binnen hun achterban; de aanbieders van campings of andersoortige verblijfsrecreatie op het platteland. [caption id="attachment_33164" align="alignright" width="265"]stand VeKaBo op de vakantiebeurs stand VeKaBo op de vakantiebeurs[/caption] Vekabo ziet groei in kwaliteit Gerard Swart, bestuurslid bij de VeKaBo, ziet dat de groei er sinds enige jaren wel uit is en dat bedrijven met te weinig rendement er mee ophouden: "Er zijn zelfs nog campings die geen eigen website hebben. Die bedrijven krijgen het steeds moeilijker om aan klanten te komen. Ook zijn er oudere ondernemers die geen opvolger hebben, en de laatste jaren weinig meer geïnvesteerd hebben. Ook die bedrijven verdwijnen van het toneel. Het zijn vaak bedrijven aan de onderkant van de markt die daardoor afvallen. Voor de hele sector is dat, denk ik, welk goed." Andere trends die Swart waarneemt:
  • - Steeds meer bedrijven kiezen er voor om zich alleen nog met recreatie bezig te houden. Die nemen dus afscheid van het boerenbedrijf. Zijn eigen bedrijf, De Boekel, is daarvan een voorbeeld. Door de verruiming van het aantal kampeerplekken, een paar jaar geleden, zijn veel campings groter (en rendabeler) geworden, en is er minder noodzaak om twee inkomstenbronnen te hebben.
  • - Bij bedrijven die worden overgenomen zie je wel vernieuwing ontstaan. Er worden o.a. steeds meer activiteiten toegevoegd. De tijd dat de recreant genoegen nam met een grasveldje en sanitairgebouw, zijn wel voorbij.
  • - In het verleden werden boerencampings vooral opgestart naast kleinschalige landbouwbedrijven. Die kleinschalige bedrijven zijn er nauwelijks meer; en daardoor droogt de stroom nieuwe toetreders ook op.
Meer informatie: www.vekabo.nl [caption id="attachment_33165" align="alignright" width="266"]Stand van de SVR op de vakantiebeurs Stand van de SVR op de vakantiebeurs[/caption] SVR; nog volop belangstelling Bij de SVR herkent men de dalende trend niet. Er zijn het afgelopen jaar meer campings bij gekomen en ook het aantal donateur(gezinnen) nam toe tot 150.000. Bij de bedrijven van de SVR wordt vaak wel een opvolger gevonden. Die zijn deels afkomstig uit de familie, maar ook donateurs willen nog wel eens de stap maken om kampeerboer te worden. In de jaarlijkse 'Kerstinfo' staan diverse 'oproepen voor nieuwe eigenaren' of 'gratis kamperen na tegenprestatie'. De SVR speelt ook in op diverse nieuwe ontwikkelingen. Zo komen steeds meer kampeerders met een camper. Daarvoor zijn soms extra voorzieningen nodig. Maar ook bijzondere kampeervormen of vakanties met een thema (o.a. wellness) worden voorzichtig geïntroduceerd. Maar ook de tentkampeerder blijft een belangrijke doelgroep van de SVR campings. De oprichter van de SVR (en degene die hard gestreden heeft om kamperen bij de boer in Nederland mogelijk te maken), Wim van den Berg, maakte onlangs bekend dat hij wegens gezondheidsredenen een stapje terug doet. Het voorzitterschap is overgenomen door zijn dochter Corine. Meer informatie: www.svr.nl