Rabobank Centraal Zuid Limburg wil actief werken aan een vitale toekomst voor het gebied. Onder de naam Sprinthills 2020 worden initiatieven opgezet die moeten bijdragen aan een sterke impuls voor de toeristische sector en de concurrentiepositie moeten verstevigen. Het merk Zuid Limburg meer zichtbaar maken voor gasten en daarbij innoveren in het concept is een van de doelstellingen. Rabobank Centraal Zuid Limburg wil actief werken aan een vitale toekomst voor het gebied. Onder de naam Sprinthills 2020 worden initiatieven opgezet die moeten bijdragen aan een sterke impuls voor de toeristische sector en de concurrentiepositie moeten verstevigen. Het merk Zuid Limburg meer zichtbaar maken voor gasten en daarbij innoveren in het concept is een van de doelstellingen. zuid limburgAchtergrond van het project: De leisure sector is sterk in beweging. Tijden zijn veranderd. De gast is steeds meer op zoek naar beleving. Het reserveringspatroon wordt sterk beïnvloed door de technologiestorm. Gasten “bereiken en beraken” wordt steeds belangrijker. Verbindingen leggen De Rabobank wil samen met ondernemers en stakeholders aan de slag om uiteindelijk betere verdienmodellen te creëren. De focus binnen het traject is gericht op bevordering van de vitaliteit van het gebied en lading geven aan de waardevolle natuurlijke omgeving. Limburg ervaren en genieten met een zachte G worden gezien als kansrijke items. Productontwikkeling door onder meer nieuwe verbindingen met elkaar te leggen, biedt de mogelijkheid om aan te sluiten bij de potentie van het gebied. Verbinding met de grote internationale steden en dit etaleren in het toeristisch aanbod moet niet alleen Nederlandse, maar ook Duitse en Belgische gasten inspireren om een bezoek aan het gebied te brengen. [caption id="attachment_33045" align="alignright" width="151"]logo Sprinthills logo Sprinthills[/caption] Limburgse identiteit De eerste interactieve bijeenkomsten met hotelhouders, gericht op verhoging van de bezettingsgraad, hebben reeds plaatsgevonden. Een van de reacties van de participerende hotels: “Veel feiten en weetjes ben ik door de presentatie wijzer geworden. Maar het belangrijkste is toch dat wij als hotel er nu echt van doordrongen zijn dat we meer onze eigen identiteit naar de buitenwereld moeten uitdragen en dat op een eensgezinde en duidelijke manier”. Inmiddels zijn al een groot aantal bedrijven betrokken bij de ontwikkelingen van Sprinthills. Marlies Sobczak is door Rabobank Centraal Zuid-Limburg aangetrokken als projectleider. Bij de uitvoer wordt nauw samengewerkt met marketingexperts van de Open Universiteit, Hoge School Zuyd en NHTV. Bij de planontwikkelingen worden kleine, regionale partijen betrokken die een basis kunnen bieden voor het samenstellen van arrangementen. Vlaaienbakken in een authentieke Limburgse omgeving is een van de voorbeelden van themagerichte workshops, waar aanbieders uit de sector op in kunnen haken. Individuele coachingprogramma’s voor ondernemers en een ondersteuning bij conceptontwikkeling voor bedrijven behoren tot de mogelijkheden. De Rabobank wil hiermee onderstrepen dat zij grote waarde hecht aan de relatie met lokale ondernemers. Gebiedsontwikkeling Daarnaast worden op allerlei niveaus initiatieven ontplooid die gericht zijn op gebiedsontwikkeling. Overheden, planontwikkelaars en investeringsmaatschappijen worden samengebracht aan een tafel. Daarbij steeds het merk Limburg en de mogelijkheid om ambachtelijke bedrijven een plek te geven niet uit het oog verliezend. Rabobank Centraal Zuid Limburg heeft voor het jaar 2015 in haar doelstelling vastgelegd om de kwaliteiten die aansluiten bij trends en maatschappelijke ontwikkelingen verder uit te bouwen. Uiteindelijk gaat het om het waarborgen van de leefkwaliteit van het gebied, nu en in de toekomst. Meer informatie: www.sobczak.nl