In de recreatiesector wordt veel gewerkt met flexibele contracten. Wie wil weten wat de actuele regels zijn in 2015 kan gratis een exemplaar van de Flexpocket opvragen bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). In het compacte boekje komt niet alleen uitzendwerk komt aan bod, maar ook feiten en cijfers over nuluren- en oproepcontracten, payrollen, zzp, contracting en tijdelijke contracten. In de recreatiesector wordt veel gewerkt met flexibele contracten. Wie wil weten wat de actuele regels zijn in 2015 kan gratis een exemplaar van de Flexpocket opvragen bij de Algemene Bond van Uitzendondernemingen (ABU). In het compacte boekje komt niet alleen uitzendwerk komt aan bod, maar ook feiten en cijfers over nuluren- en oproepcontracten, payrollen, zzp, contracting en tijdelijke contracten. flexpocket 2015Flex-schil groeit De structuur van de arbeidsmarkt staat volop ter discussie, waarbij vanuit de ondernemers vooral wordt ingezet op meer flexibilisering. Volgens onderzoek van TNO zal in 2020 de flex-schil van bedrijven uitkomen op zo’n 30%. Nieuw in 2015 Een belangrijke inhoudelijke reden voor de actualisatie van de Flexpocket is het verwerken van nieuwe regelgeving die voortvloeit uit de Wet werk en zekerheid en de nieuwe CAO voor Uitzendkrachten. Beide hebben een grote invloed op de diverse flexvormen. Nieuw in deze uitgave is ook dat de resultaten van een breed scala aan onderzoeken naar flex zijn opgenomen. Onderzoeken die niet alleen door de ABU zijn geïnitieerd, maar onder meer ook door UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Inhoudsopgave Wat kun je aan kennis verwachten in deze publicatie:
 • - Hoe groot is de flex-schil echt
 • - Nul-uren en oproepcontracten
 • - Onderzoek: de toekomst van flex
 • - Tijdelijke contracten
 • - Onderzoek: contractvormen en motieven van werkgevers en werknemers
 • - Uitzendwerk
 • - Onderzoek: De Uitzendmonitor
 • - Payrolling
 • - Onderzoek: Flexibele arbeid en de rol van werkgevers
 • - Contracting
 • - Onderzoek: arbeidsmarktprognose 2014 - 2018
 • - ZZP
De flexpocket is beschikbaar als online download, maar kan ook worden besteld als papieren versie in de webshop van de ABU