Ook in de recreatiesector gaat de pensioenleeftijd op termijn omhoog van 65 naar 67 jaar. Het opbouwpercentage stijgt m.i.v. 1 januari 2015  van 1,75% naar 1,788%. Deze wijziging is ingegeven doordat de fiscale spelregels per deze datum wijzigingen. Ook in de recreatiesector gaat de pensioenleeftijd op termijn omhoog van 65 naar 67 jaar. Het opbouwpercentage stijgt m.i.v. 1 januari 2015  van 1,75% naar 1,788%. Deze wijziging is ingegeven doordat de fiscale spelregels per deze datum wijzigingen.

[caption id="attachment_32815" align="alignright" width="268"]Met pensioen! Wat kun je straks nog doen? Met pensioen! Wat kun je straks nog doen?[/caption] De besluiten over de aanpassing van de pensioenregeling voor de recreatiesector zijn genomen door Pensioenfonds Recreatie, in samenspraak met werkgevers- en werknemersorganisaties. Meer informatie: www.fnvrecreatie.nl Zie ook: www.pensioenfondsrecreatie.nl Nog geen overeenstemming over CAO Op de website van de RECRON gaat de branche-organisatie in op de consequenties van de CAO-loze periode. Tot op heden zijn RECRON en de vakbonden nog geen nieuwe Cao Recreatie (einde: 30 juni 2014) en Cao Dagrecreatie (einde 31 december 2014) overeengekomen. Dat betekent echter niet dat alles bij het oude blijft :

  • Met ingang van 1 januari 2015 zal het eerste deel van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) in werking treden. De regels voor de proeftijd worden anders en er dient voortaan aangezegd te worden wanneer een arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd niet wordt verlengd.
  • Ook het ontslagrecht wijzigt met ingang van 1 juli 2015. Er vindt onder meer een beperking in de keten van arbeidsovereenkomsten plaats.

Meer informatie: www.recron.nl Zie ook: www.fnvrecreatie.nl