Eind december is de samenwerking tussen Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten officieel bezegeld met een fusie. Onder de naam ‘De Groene Koepel, te gast in de natuur’ gaan beide organisaties verder als één stichting die zich inzet voor groene overnachtingsvormen in de natuur. Eind december is de samenwerking tussen Stichting Natuurkampeerterreinen en Stichting Trekkershutten officieel bezegeld met een fusie. Onder de naam ‘De Groene Koepel, te gast in de natuur’ gaan beide organisaties verder als één stichting die zich inzet voor groene overnachtingsvormen in de natuur. [caption id="attachment_32759" align="alignright" width="300"]het nieuwe beeldmerk het nieuwe beeldmerk[/caption] De Groene Koepel vertegenwoordigt het netwerk van Trekkersthutten (inclusief de duurzame Trekkershut, de Trek-in) in de Benelux en het netwerk van Natuurkampeerterreinen en GroepsNatuurkampeerterreinen in Nederland. De stichting zorgt voor erkenning, kwaliteitsbewaking en promotie van dit type groene verblijfsaccommodaties en werkt vanuit de volgende vier kernwaarden: natuurbeleving, duurzaamheid, cultuurhistorie en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). ‘De fusie was noodzakelijk om een breder draagvlak te creëren voor de wat kleinere, groenere accommodatietypen binnen de verblijfsrecreatie,’ zegt Marieken Nieuwdorp, directeur van De Groene Koepel. ‘De markt verandert snel, en we zitten in een tijd waarin de interesse in kamperen afneemt. We maken ons graag sterk voor ondernemers die zich kunnen vinden in onze kernwaarden en die passen bij de filosofie van de (Groeps)Natuurkampeerterreinen en de Trekkershutten. [caption id="attachment_32763" align="alignright" width="300"]Natuurkamperen bij B&B Olthuys Natuurkamperen bij B&B Olthuys[/caption] Naast het vertegenwoordigen van bovengenoemde verblijfsaccommodaties wil de stichting een voorbeeldfunctie hebben voor de verduurzaming van de recreatiesector. ‘Hier valt nog veel te halen’, vindt Nieuwdorp. ‘Gasten vinden duurzaamheid in steeds grotere mate belangrijk bij de keuze van hun vakantiestemming. Het is niet alleen slim om hier op in te springen, het wordt ook tijd dat we als sector onze verantwoordelijkheid nemen voor onze omgang met natuur en milieu.’ Op 9 oktober 2015 organiseert De Groene Koepel een congres over duurzaamheid in de verblijfsrecreatie. Meer informatie hierover volgt begin 2015. Meer informatie over de ‘producten’ van De Groene Koepel: www.natuurkampeerterreinen.nl, www.trekkershutten.nl of www.groepsnatuurkampeerterreinen.nl