Er is steeds meer vraag naar nieuwe zorglandgoederen als broedplaats van zorg, groen en recreatie. Dienst Landelijk Gebied (DLG) beschikt over terreinen die geschikt zijn om te ontwikkelen tot zorglandgoed. Vaak gaat het om voormalige boerenerven met stallen en bijgebouwen en enige grond. Er is steeds meer vraag naar nieuwe zorglandgoederen als broedplaats van zorg, groen en recreatie. Dienst Landelijk Gebied (DLG) beschikt over terreinen die geschikt zijn om te ontwikkelen tot zorglandgoed. Vaak gaat het om voormalige boerenerven met stallen en bijgebouwen en enige grond.

DLG is op zoek naar zorginstellingen, woningcorporaties, zorgontwikkelaars en andere ondernemers die op deze terreinen zorg, groen en recreatie willen combineren tot zorglandgoederen. Voormalige boerderijen en andere leegstaande gebouwen krijgen zo opnieuw een maatschappelijke functie. In het belang van de zorg, maar ook van de groene omgeving en omliggende grondeigenaren zoals agrariërs en natuurbeheerders. En niet in de laatste plaats in het belang van de recreanten. DLG helpt de ondernemers bij de ontwikkeling. [caption id="attachment_32658" align="alignright" width="286"]De Vechthoeve (foto: Willy Hoonakker) De Vechthoeve (foto: Willy Hoonakker)[/caption] Praktijkvoorbeeld Een mooi praktijkvoorbeeld is de locatie Hoogerlust met daarop de markante kringenwetboerderij “De Vechthoeve” – hét Pipi Langkoushuis - uit de Nieuwe Hollandse Waterlinie. DLG zoekt ondernemers die op Hoogerlust zorg (woonzorg/dagzorg), groen (moestuin, boomgaard, grondgebonden landbouw) en recreatie (wandelpaden, theetuin, logies, evenementen) willen combineren tot zorglandgoed. Bestemmingsplan al aangepast In nauwe samenwerking met de gemeente Muiden zijn de plannen al voorbereid. Het bestemmingsplan heeft de gemeente zelfs al aangepast aan de toekomstige functie zorglandgoed! De kaders liggen vast en daarbinnen zijn nog veel keuzes mogelijk. Nu wordt gezocht naar zorgondernemers die op eigentijdse wijze vorm en inhoud willen geven aan deze prachtige locatie aan de oevers van de Vecht, tussen de vestingsteden Muiden en Weesp. Locatie en omgeving Het object bestaat uit een boerderij, twee vrijstaande woningen (beiden verhuurd), de monumentale kringenwetboerderij De Vechthoeve, diverse schuren, een boomgaard (5.084 m²) en bijna 10 ha weiland. In de naaste omgeving worden de komende jaren nog zo’n 4.000 woningen gebouwd en Hoogerlust ligt daar straks centraal in. Geïnteresseerden hebben nog tot 23 januari de tijd hebben om een ontwikkelplan en bod in te dienen. Meer informatie: http://www.dienstlandelijkgebied.nl/actueel/nieuwsitem/nieuwsbericht/2056601/zorglandgoed-hoogerlust-in-muiden-te-koop www.zorglandgoederen.nl