Het Topteam Gasvrijheidseconomie heeft in de eindrapportage hun visie voor de gastvrijheidseconomie gepubliceerd. In het rapport worden concrete acties genoemd en zijn elf sleutelprojecten uitgewerkt om Nederland nog aantrekkelijker te maken. Vinden, verrassen en verbinden zijn hierin de kernwoorden. Het Topteam Gasvrijheidseconomie heeft in de eindrapportage hun visie voor de gastvrijheidseconomie gepubliceerd. In het rapport worden concrete acties genoemd en zijn elf sleutelprojecten uitgewerkt om Nederland nog aantrekkelijker te maken. Vinden, verrassen en verbinden zijn hierin de kernwoorden.Gastvrijheid

Centraal in het rapport staat de ambitie om het veelzijdige aanbod in de gastvrijheidssector te verbinden en beter vindbaar en verrassend te maken. Daarnaast moet er nieuwe vraag naar nieuwe bestemmingen in ons land worden gefaciliteerd. Het topteam Gastvrijheidseconomie wil dit bereiken door de komende jaren in te zetten op excellente gastvrijheid, een internationaal concurrerende en innoverende sector en een aantrekkelijke samenleving voor de binnenlandse en buitenlandse bezoeker. Sleutelprojecten Ondernemers, beleidsmakers, overheden, onderwijs en young professionals hebben hun visie en ideeën kunnen inbrengen. Deze input is verwerkt in concrete actieagenda’s en sleutelprojecten. In het rapport worden per sleutelproject ook de organisaties benoemd die als trekkers van dat project fungeren. De elf sleutelprojecten zijn:

 1. Gastvrijheid verdient het zelf Kennis ontwikkelen en delen over kansrijke verdienmodellen, waarmee regio’s, ondernemers en organisaties nieuwe gastvrijheidsbelevingen rendabel kunnen exploiteren.
 2. Het land van Water Een succesvolle en innovatieve cross-over tussen gastvrijheid en water waardoor Nederland wereldwijd wordt gezien als ‘Het Land van Water', waar water vanuit een groot aantal perspectieven gastvrij is te beleven.
 3. Leven lang excelleren in gastvrijheid Onderwijs en bedrijven in de gastvrijheidssector creëren samen een aantrekkelijk en inspirerend aanbod voor een 'leven lang leren'. Resultaat: de medewerker is trots op zijn vak, beheerst zijn vak en werkt met passie en plezier om de gast altijd een excellente gastvrijheid te laten ervaren.
 4. 'HollandCity' Toenemende regionale spreiding van internationale bezoekers aan Nederland, zodat de groeikansen op een duurzame manier worden gerealiseerd, de beschikbare capaciteit beter wordt benut en de rentabiliteit van ondernemers wordt verbeterd.
 5. De Nederlandse kust is een merk De marktpositie van de Nederlandse kust als vakantiebestemming internationaal versterken door gezamenlijke internationale marketing. Dit versterkt de positie van de Nederlandse kust in zijn geheel, wat weer leidt tot meer bezoekers, bestedingen en (lokale) werkgelegenheid voor alle Nederlandse kustbestemmingen.
 6. Effectieve binnenlandmarketing Stimuleren van het toerisme in eigen land door het afstemmen van binnenlandse marketingacties.
 7. Schaalsprong routerecreatie–ToerNederland Betere benutting van de unieke mogelijkheden die Nederland biedt om wandelend, fietsend en varend ons land te beleven en het verbeteren van deze mogelijkheden.
 8. Nationale Parken nieuwe stijl Versterken van de economische basis onder een verbeterde beleving  van de Nationale Parken.
 9. Maatwerkaanpak regeldruk Inspelen in op de steeds sneller veranderende gastvraag en snel en innovatief ondernemen met de juiste randvoorwaarden en een gelijk speelveld.
 10. Eén vervoerspas voor inkomende toeristen Invoeren van één concessie-overstijgende OV-pas voor toeristen met een vaste prijs waarmee de toerist alle kilometers in het OV in Nederland (of in een toeristische regio) afkoopt.
 11. Gezond Gastvrij Verbinden van de gastvrijheidseconomie met gezondheid door nieuwe producten en diensten ontwikkelen die bijdragen aan het besef dat de gast zelf verantwoordelijk is voor een gezonde levensstijl.
Topteam Gastvrijheidseconomie

Het topteam Gastvrijheidseconomie is opgericht op uitnodiging van minister Kamp en bestaat uit: Theo Ruijs (voorzitter topteam, Hotel Theater Figi & Slot Zeist), Cees Slager (Molecaten), Ger Swinkels (restaurant De Zwaan), Hein van Oorschot (NHTV), Jos Vranken (NBTC Holland Marketing), Guido Landheer (Ministerie van Economische Zaken), Alex van Hooff (Burger’s Zoo) en Seger van Voorst tot Voorst (Nationaal Park De Hoge Veluwe). Het totale rapport is te vinden op de website van Gastvrij Nederland. Meer informatie: www.gastvrij-nederland.nl