Het welzijn, de gezondheid en het natuurlijk gedrag van wilde zoogdieren in een circus worden aangetast en daarom komt er een verbod op het gebruik van deze dieren. Met dit voorstel van staatssecretaris Dijksma is de ministerraad akkoord gegaan. Het streven is dit verbod in 2015 in te laten gaan. Het welzijn, de gezondheid en het natuurlijk gedrag van wilde zoogdieren in een circus worden aangetast en daarom komt er een verbod op het gebruik van deze dieren. Met dit voorstel van staatssecretaris Dijksma is de ministerraad akkoord gegaan. Het streven is dit verbod in 2015 in te laten gaan.tijgerDierenwelzijn

Het vele gereis, de beperkte beschikbare ruimte en het soms aan de ketting leggen van wilde dieren tasten het welzijn aan. Dijksma: 'Het is niet meer van deze tijd dat wilde dieren als olifanten en tijgers optreden in een circus. De aantasting van het dierenwelzijn weegt niet op tegen het gebruik van deze dieren voor vermaak en instandhouding van een traditie.' Aantal In 2012 hebben circa 22 circussen opgetreden in Nederland met in totaal 190 dieren. Ongeveer 16 daarvan hebben acts met wilde dieren. In die circussen werden in totaal 15 wilde diersoorten geteld met in totaal 119 dieren, waaronder de zoogdieren die straks verboden worden (onder andere olifanten, tijgers, leeuwen, giraffes, zebra’s, zeeleeuwen, neusberen, apen, nijlpaarden en exotische runderen). Meer informatie: www.rijksoverheid.nl Reacties uit de circusbranche De Nederlandse Vereniging van Circus Ondernemingen is teleurgesteld over de maatregel. Die doet volgens de vereniging geen recht aan de goede behandeling die de dieren in de circussen krijgen. Toch zijn er onder de ciscussen ok wel meerdere berustende reacties: Hillenaar Circus Events is actief op de Nederlandse markt sinds 2009 en voert sinds de oprichting een beleid waarbij geen wilde dieren worden geprogrammeerd, vooruitlopend en anticiperend op regelgeving die op dat moment reeds te verwachten was.