Binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn innovatieve bedrijven vaker positief gestemd over de groei van hun bedrijf dan niet-innovatieve bedrijven. Waar ruim een kwart van de niet-innovatieve bedrijven groei in de winst verwacht, is dit bij innovatieve bedrijven bijna de helft. De groeiverwachting van de omzet ligt bij de innovatieve bedrijven ook hoger: 39% tegenover 23% bij de niet-innovatieve bedrijven. Ook zijn de innovatieve mkb-bedrijven een stuk positiever over het creëren van banen. Van deze groep denkt 12% meer werkgelegenheid te hebben versus 5% van de niet-innovatieve bedrijven. Binnen het midden- en kleinbedrijf (mkb) zijn innovatieve bedrijven vaker positief gestemd over de groei van hun bedrijf dan niet-innovatieve bedrijven. Waar ruim een kwart van de niet-innovatieve bedrijven groei in de winst verwacht, is dit bij innovatieve bedrijven bijna de helft. De groeiverwachting van de omzet ligt bij de innovatieve bedrijven ook hoger: 39% tegenover 23% bij de niet-innovatieve bedrijven. Ook zijn de innovatieve mkb-bedrijven een stuk positiever over het creëren van banen. Van deze groep denkt 12% meer werkgelegenheid te hebben versus 5% van de niet-innovatieve bedrijven. [caption id="attachment_32534" align="alignright" width="271"]Innovatieve accomodatie Bloft (kijkdag op 12 december) Innovatieve accommodatie Bloft (kijkdag op 12 december)[/caption] Bedrijven gaan meer investeren in bedrijfsmiddelen en innovatie. Het blijkt dat het verbeteren van de concurrentiepositie voor bedrijven de belangrijkste reden is om te investeren. Maar liefst 70% van de innovatieve bedrijven investeert in het behouden van een goede concurrentiepositie. Bij het niet-innovatieve mkb is dit 41%. Innovatieve bedrijven hebben meer vertrouwen in de economische ontwikkelingen in de eigen sector en heel Nederland, al zijn de verschillen minder klein ten aanzien van de verwachtte groei en investeringen. De economische crisis heeft er voor gezorgd dat ondernemers ook minder positief waren over het gevoerde overheidsbeleid. Nu de economie weer aantrekt, is er meer vertrouwen in het beleid van de overheid. Er is weinig verschil tussen de innovatieve en niet-innovatieve mkb ondernemer op dit gebied. De percentages onder deze groepen zijn 23% en 19%. Dit is opmerkelijk, aangezien de overheid beleid voert dat specifiek gericht is op het verbeteren van innovatie. Lees het hele rapport op: www.ondernemerschap.nl