Op 13 juni 2014 is de nieuwe wet Koop op Afstand ingegaan, die een kader biedt voor online verkoop. Volgens ARAG (juridische ondersteuning) heeft het merendeel van de Nederlandse webwinkelondernemers heeft zijn leveringsvoorwaarden niet aangepast op vernieuwde wetgeving. Op de website Webwinkel.org zijn de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk op een rijtje gezet. Op 13 juni 2014 is de nieuwe wet Koop op Afstand ingegaan, die een kader biedt voor online verkoop. Volgens ARAG (juridische ondersteuning) heeft het merendeel van de Nederlandse webwinkelondernemers heeft zijn leveringsvoorwaarden niet aangepast op vernieuwde wetgeving. Op de website Webwinkel.org zijn de belangrijkste wijzigingen overzichtelijk op een rijtje gezet.shopping14 dagen bedenktijd

Een van de opvallende veranderingen is de bedenktijd van 14 dagen op een aankoop. (Binnen 14 dagen mag een koper de aankoop ongedaan maken) Hoe zit dat bij de online verkoop van een vakantie of verhuur van een bungalow? ARAG laat weten dat de recreatiesector zich daarover geen zorgen hoeft te maken: De wet maakt bij koop op afstand voor wat betreft ontbinding (ook wel bedenktijd van 14 dagen) een uitzondering op overeenkomsten tot het verrichten van diensten die strekken tot:

  • De terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden,
  • van goederenvervoer,
  • van autoverhuurdiensten,
  • van catering
  • en van diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding.

Daaronder vallen in beginsel ook de diensten zoals het boeken van een camping of een bungalow op een bungalowpark. Dus voor wat betreft een beroep op de bedenktijd, daarop heeft de wet koop op afstand een uitzondering gemaakt in deze gevallen. ARAG noemt ook de achtergronden, waardoor deze uitzondering tot stand is gekomen: "Dat heeft te maken met de reservering van capaciteit van bijvoorbeeld hotelkamers, vakantiewoningen of plaatsen voor culturele of sportieve evenementen. Als voor deze diensten het ontbindingsrecht mag worden uitgeoefend, dan zou de verkoper hiervoor mogelijk geen andere afnemer meer kunnen vinden." Nog meer veranderingen Hans Helsdingen, senior jurist Algemeen Recht en Contractrecht bij ARAG, voorziet op termijn grote problemen als webwinkelondernemers niet snel actie ondernemen. “Het is van essentieel belang dat webwinkelondernemers consumenten juist en volledig informeren over geleverde producten, bijkomende kosten en garanties. Wanneer dit niet gebeurt hebben consumenten het recht om de overeenkomst te ontbinden. In sommige gevallen zelfs nog een jaar na levering”. De 14-dagen termijn is niet de enige wijziging die is doorgevoerd. Volgens de vernieuwde wet:

  • - Mogen bestelde producten geen verborgen kosten meer bevatten.
  • - Is het niet toegestaan om extra kosten in rekening te brengen voor het gebruik van creditcards.
  • - Is het webwinkels niet toegestaan vakjes ‘vooraf aan te vinken’ waarbij bijvoorbeeld annuleringsverzekeringen worden afgesloten.

Voor meer informatie en een scan van je leveringsvoorwaarden: www.arag.nl