Op 3 september is de nieuwe organisatie Marketing Veluwe van start gegaan. Deze adviesorganisatie vestigt zich voorlopig in Apeldoorn en heeft als eerste adviseur Nick Nijhuis op de loonlijst gezet. Nijhuis was werkzaam bij het voormalig Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) als marketeer en was daar lid van het managementteam. Op 3 september is de nieuwe organisatie Marketing Veluwe van start gegaan. Deze adviesorganisatie vestigt zich voorlopig in Apeldoorn en heeft als eerste adviseur Nick Nijhuis op de loonlijst gezet. Nijhuis was werkzaam bij het voormalig Veluws Bureau voor Toerisme (VBT) als marketeer en was daar lid van het managementteam.develuwe

Op 9 augustus lieten de initiatiefnemers achter Marketing Veluwe weten te studeren op een doorstart met een aantal onderdelen van het Veluws Bureau voor Toerisme, dat vlak daarvoor failliet was gegaan. Na diverse gesprekken met de curator en deskundigen is besloten om zelfstandig een nieuwe organisatie neer te zetten zonder iets over te nemen van het VBT. Reden hiervoor is dat de onderdelen en middelen van het VBT zodanig met elkaar zijn vervlochten dat het erg lastig om die apart rendabel te maken. Daarnaast lopen er allerlei discussies over auteursrechten. Voordat dit proces is afgerond, zijn we een aantal maanden verder. Handen uit de mouwen “Die tijd hebben de gemeenten niet en wij hebben die tijd er ook niet voor over”, zegt directeur Pierre Wimmers van Intercity Consultancy. “Het is een goed moment om je te bezinnen hoe je verder moet met de marketing van de Veluwe en daar hebben wij wel ideeën over. Belangrijke pijlers hierbij zijn; kennis, informatie, productontwikkeling en marketing. City- en regiomarketing is onze core-business, de andere onderdelen gaan we organiseren of kopen we in. Daarnaast zijn we verheugd te kunnen melden dat wij Nick Nijhuis als talentvolle professional hebben weten vast te leggen om Marketing Veluwe tot een succes te maken. Nick kent de toeristische sector op de Veluwe op zijn duimpje, aangevuld met onze kennis van regio- en citymarketing, geloof ik dat wij een meerwaarde voor de gemeenten kunnen zijn”, aldus Wimmers die verder aangeeft nog steeds in gesprek te zijn met mogelijke partners om een breed dienstenpakket aan te kunnen bieden. Denk daarbij aan een internetbedrijf en consultants. Uitgeverij Wegener media heeft aangegeven mee te doen met Marketing Veluwe en is bezig met een volledig nieuw concept voor een recreatiekrant plus de inzet van het online concept Lekker Veluwe. Modernere regiomarketingorganisatie Volgens Wimmers zal onder de vlag van Marketing Veluwe een modern regio marketingbureau tot bloei komen die individuele gemeenten helpt bij hun promotie en economische ambities. Toerisme is slechts een beperkt onderdeel, denk aan het stimuleren van herhaalbezoek aan binnensteden, beperken (winkel en kantoor) leegstand en stimuleren doelgroepgerichte omgevingscommunicatie. Het Veluws Bureau voor Toerisme is niet voor niets omgevallen. In onze visie is toerisme te beperkt om je alleen op te richten en rendabel te zijn. Het traditionele toeristenbureau is uit en wordt vervangen door een moderne organisatie die zich richt op regio- en stadsmarketing. Deze richt zich ook op de economische kant, zoals positionering winkelgebieden en de communicatie in de sociale infrastructuur, zoals wijken.” Meer informatie: www.marketingveluwe.nl