Samenwerking tussen natuur en toeristisch ondernemen betekent winst voor beide sectoren. Vandaag publiceert InnovatieNetwerk een longlist met 40 concrete acties om dit te stimuleren. De komende maanden maakt partner STIRR (Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte) hier samen met gastvrijheidsondernemers en andere partijen een gedragen actieagenda van. Samenwerking tussen natuur en toeristisch ondernemen betekent winst voor beide sectoren. Vandaag publiceert InnovatieNetwerk een longlist met 40 concrete acties om dit te stimuleren. De komende maanden maakt partner STIRR (Stichting Innovatie Recreatie & Ruimte) hier samen met gastvrijheidsondernemers en andere partijen een gedragen actieagenda van. [caption id="attachment_27358" align="alignright" width="270"]Camping Geversduin wordt als voorbeeld aangehaald. Camping Geversduin wordt als voorbeeld aangehaald.[/caption] Ontwikkeling wildpark De longlist bevat naast acties die binnen het bestaande systeem passen ook een aantal acties die om een radicaal andere aanpak vragen. Een voorbeeld van dat laatste is Krugerpark.nl, een wildpark dat grotendeels gefinancierd wordt uit de opbrengsten van ‘verblijfsrecreatie’. Dat betekent een flinke omslag in denken, omdat overnachten in de natuur nu nog als onwenselijk wordt gezien. InnovatieNetwerk, dat baanbrekende innovaties ontwikkelt op het gebied van landbouw, agribusiness, voeding en groene ruimte, verkent - vooruitlopend op de definitieve actieagenda - in de komende maanden de mogelijkheden van Krugerpark.nl. Green Deals en staatssecretaris Dijksma Recente ervaringen met de Green Deals Natuur & Recreatie laten zien dat gastvrij ondernemen en natuurversterking hand in hand kunnen gaan. Bijvoorbeeld een campinghouder aan de rand van Amsterdam die in ruil voor extra ruimte om te ondernemen wil investeren in beheer van natuur. Dat past helemaal binnen de visie van verantwoordelijk staatssecretaris Dijksma van EZ, die vindt dat natuur in de nabije toekomst vaker gecombineerd moet worden met doelen op het gebied van gezondheid, veiligheid en economie. Voor de gehele gastvrijheidssector geldt dat de kwaliteit van de omgeving een factor van betekenis is voor de moderne consument. Voorjaar 2013 nam InnovatieNetwerk in dialoog met STIRR en EZ het initiatief voor een Actieagenda Natuur en Gastvrijheid. De vandaag gepresenteerde longlist is de opmaat voor zo’n actieagenda. Deze is te vinden in het rapport ‘Actieagenda Natuur en Gastvrijheid. Een eerste aanzet’ (www.innovatienetwerk.org)