(door Kitty Schieck) Grootouders spelen een steeds grotere rol in de opvang van hun kleinkinderen. Pasten in 2012 58% van de grootouders op de kleinkinderen⁰, inmiddels is dit percentage gestegen naar 72%¹. Uit een recent onderzoek van PlusMagazine onder 1000 grootouders¹, bleek bovendien dat bijna de helft van de ondervraagden één à twee dagen per week op de kleinkinderen past. Ruim een derde van de grootouders past op in twee of méér gezinnen. (door Kitty Schieck) Grootouders spelen een steeds grotere rol in de opvang van hun kleinkinderen. Pasten in 2012 58% van de grootouders op de kleinkinderen⁰, inmiddels is dit percentage gestegen naar 72%¹. Uit een recent onderzoek van PlusMagazine onder 1000 grootouders¹, bleek bovendien dat bijna de helft van de ondervraagden één à twee dagen per week op de kleinkinderen past. Ruim een derde van de grootouders past op in twee of méér gezinnen.oma en kleinkind

Uiteraard dient het oppassen door de grootouders een belangrijke sociale rol. Het versterkt de band met de kinderen en de kleinkinderen, want de grootouder wordt op een heel natuurlijke manier bij het leven van de (klein)kinderen betrokken. En dat sluit heel mooi aan op het grootouderinstinct dat evolutionair is ontstaan en zorgt voor grote betrokkenheid bij kleinkinderen². Daarnaast helpt de band met de grootouders de kleinkinderen in de ontwikkeling van de eigen identiteit.³ Maatschappelijk gezien boeken we ook winst. Opa’s en oma’s vinden het namelijk erg leuk om op te passen. Het levert hen plezier, geluk, waardering en zingeving op. Maar liefst 94% past op omdat het fijn is om de kleinkinderen te zien en mee te maken. En 26% geeft aan heel gelukkig te worden van het oppassen.¹ Het kan niet anders of dit heeft een positief effect op de mentale en fysieke gezondheid van de grootouders, en daarmee op de kosten van de gezondheidszorg en op het vermogen langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Tot slot zijn de economische effecten interessant. Doordat opa’s en oma’s op de kleinkinderen passen, kunnen de ouders (meer uren) blijven werken en blijft het gezinsinkomen op peil. Daarnaast ontstaat een aanmerkelijk grotere kans op gezinsuitbreiding. In Nederlandse gezinnen waar grootouders nooit oppassen, is de kans op een volgende baby 35 procent. In de gezinnen waar de grootouders naar eigen zeggen ‘vaak’ oppassen, is de kans op nieuw nageslacht twee keer zo groot, te weten 66 procent.⁴ Met alle extra uitgaven tot gevolg. Last but not least besteden de grootouders zelf meer geld, door de activiteiten die zij met de kleinkinderen ondernemen en door de boodschappen, speelgoed en babyspulletjes die zij extra in huis halen. Een interessante ontwikkeling voor marketeers, want door hier slim op in te spelen met de juiste acties en communicatie, kan extra omzet gegenereerd worden. Kortom: mede ten gevolge van de crisis heeft de inzet van grootouders als oppas de laatste jaren een sterke vlucht genomen. Met een win-win-win effect voor grootouder, ouder en kleinkind. En een win-win-win effect op sociaal, maatschappelijk en economisch gebied. Benieuwd hoe u daar, vanuit sociaal of marketingoptiek, op kan inspelen? Neem gerust contact met op met Booming Experience! Bronnen en verwijzingen: onderzoek door PlusMagazine, augustus 2013 / ⁰ Promotie-onderzoek Teun Geurts (VU Amsterdam, 2012) / ¹ onderzoek door PlusMagazine, augustus 2013 / ² De grijze aap, ouderen, communicatie en consumentengedrag vanuit het perspectief van de evolutie, inauguratierede Dirk Sikkel, januari 2009 / ³ sociologe Pearl Dykstra / ⁴ sociologe Fleur Thomése Auteur: Kitty Schieck, Booming Experience