Onlangs werd bekend werd dat enkele Nederlandse winkels via het wifi-signaal de routes van hun klanten in de winkel volgden. Pretwerk.nl informeerde naar deze nieuwe techniek bij WiFiProfs. Wat zijn de (on)mogelijkheden in de recreatiesector? Onlangs werd bekend werd dat enkele Nederlandse winkels via het wifi-signaal de routes van hun klanten in de winkel volgden. Pretwerk.nl informeerde naar deze nieuwe techniek bij WiFiProfs. Wat zijn de (on)mogelijkheden in de recreatiesector?

[caption id="attachment_26505" align="alignright" width="270"]Heatmap van een winkelcentrum; een van de toepassingen van het wifi-volgsysteem Heatmap van een winkelcentrum; een van de toepassingen van het wifi-volgsysteem[/caption] Nadat bekend werd dat deze techniek wordt ingezet, brak er een storm van protest los. Veel mensen zijn bang dat hun privacy wordt aangetast; en winkels hadden verzuimd om te vermelden dat de techniek wordt ingezet. In de VS wordt deze vorm van klantvolgsystemen al veel breder ingezet. Hoe werkt het systeem? Elke smartphone die wifi geactiveerd heeft, zend een wifi-signaal uit. Dit wifi-signaal bevat een netwerkidentificatiecode (MAC-adres) die uniek is voor het apparaat. Die wifi-signalen worden opgevangen door sensoren die normaal ook in wifi-modems zitten. Met één sensor wordt geregistreerd of iemand in de buurt is. Door in een ruimte meerdere sensoren (3) te plaatsen kan de positie van de telefoon worden bepaald. De plaatsmeting is (nog) niet heel erg nauwkeurig. Je kunt zones aangeven waarin de telefoon zich bevind. Het opslaan van een MAC-adres is vanwege de privacywetgeving niet toegestaan. Via software wordt het MAC-adres daarom gecodeerd (hashing) en daarna wel opgeslagen als numerieke code. Doordat de codering voor een specifieke locatie altijd op dezelfde wijze plaatsvindt, kan herhaalbezoek toch worden geconstateerd. Via een softwareprogramma worden de verzamelde data omgevormd tot inzichten en antwoorden op vragen. Bijvoorbeeld in de vorm van heatmaps, bezoekstatistieken of correlatiecijfers. WiFiProfs richt dit programma op maat in voor de opdrachtgever. Niet de volledige doelgroep De penetratie van smartphones onder Nederlanders van 13 jaar of ouder bedraagt 53% en er is sprake van een significante toename. Het percentage smartphone-bezitters bedroeg in 2012 nog 40%. WiFiProfs haalt een onderzoek aan waaruit blijkt dat 75% van de smartphone-bezitters regelmatig wifi gebruikt. Wie een onderzoek wil doen naar totaal aantal bezoekers, zal dus naast de smartphonemeting ook nog een telling nodig hebben. Een telling met behulp van camera’s is ook te integreren in de software van WiFIProfs, zelfs geslacht en leeftijd is dan te identificeren. Gericht op zones Doordat de plaatsbepaling niet heel nauwkeurig plaatsvindt – en niet op alle momenten – zorgt dat ook voor beperking in toepassingen. Zo is fotograferen van iemand op een heel specifieke locatie (bijvoorbeeld in een attractie) op dit moment nog niet praktisch toepasbaar. Je kunt wel grotere zones definiëren en bijvoorbeeld nagaan welke combinaties van attracties, horeca en retail – inclusief verblijfstijd – een smarthone heeft gemaakt. Als je ook de tussenliggende routes wilt registreren, dan vraagt dat om een forse investering in de registratiekastjes. Met de huidige stand der techniek; niet doen. Voorzieningen De registratiekastjes hebben in ieder geval een stroomvoorziening nodig. Om hele grote oppervlaktes in kaart te brengen – bijvoorbeeld een recreatiegebied – zouden er wel erg veel kastjes nodig zijn; inclusief bekabeling. Combinatie met internet De wifi-sensoren kunnen prima worden gecombineerd met een wifi-modem. Door deze functies te combineren kan worden bespaard op de investering die nodig is voor het volgsysteem. In dit artikel hebben we geen aandacht besteed aan de marketingmogelijkheden die via de eigen wifi-systeem kunnen worden gerealiseerd. Dit kan ook goed worden gekoppeld aan de software van WiFiProfs. Kostenplaatje Elk systeem wordt op maat gemaakt. Een standaardprijsopgaaf is dan ook niet mogelijk. We hebben daarom een voorbeeldberekening gemaakt voor een park dat 15 buitenzones (10 attracties + 5 horecapunten) in kaart wil brengen voor een periode van 5 jaar. Dit systeem zorgt meteen ook voor wifi-aanbod op deze locaties.

  • Licentie software: € 7.500,- per jaar
  • 15 meetkastjes a € 900,- : € 13.500,- (eenmalig)
  • Servicekosten meetkastjes: € 3.500,-
  • Installatiekosten: beperkt bedrag en kan vaak door eigen TD worden uitgevoerd.

Met dank aan: www.wifiprofs.com