De Raad van Bestuur van de Efteling heeft na een periode van vijf jaar van groei en verbreding zichzelf een helder doel gesteld voor de komende jaren. Van een regionaal attractiepark wil de Efteling doorgroeien naar een destinatiepark met in 2020 vijf miljoen gasten. Dat werd bekend gemaakt in het persbericht waarin ook de nieuwe bestuursvoorzitter werd geïntroduceerd: Fons Jurgens. Hij neemt het stokje van Bart de Boer over per 17 april 2014. De Raad van Bestuur van de Efteling heeft na een periode van vijf jaar van groei en verbreding zichzelf een helder doel gesteld voor de komende jaren. Van een regionaal attractiepark wil de Efteling doorgroeien naar een destinatiepark met in 2020 vijf miljoen gasten. Dat werd bekend gemaakt in het persbericht waarin ook de nieuwe bestuursvoorzitter werd geïntroduceerd: Fons Jurgens. Hij neemt het stokje van Bart de Boer over per 17 april 2014.

Het recordjaar is tot nu toe 2012, toen het park zo'n 4.200.000 bezoekers trok. Op de website van Wikipedia is een overzicht te vinden van de bezoekcijfers tot nu toe. [caption id="attachment_25244" align="alignnone" width="589"]bezoekcijfers Efteling bezoekcijfers Efteling (bron: wikipedia)[/caption] Ontwikkelvisie Henk Kievits, die sinds het vertrek van Bart de Boer tijdelijk de Raad van Bestuur ondersteunt, maakt verder bekend: "De komende jaren alle focus en energie gericht zijn op de fysieke exploitatie en een optimale beleving van het attractiepark en de bijbehorende verblijfsaccommodaties in Kaatsheuvel. Overige activiteiten, bijvoorbeeld op het gebied van media en merchandise, staan allen in dienst van de beoogde groei van het attractiepark naar 2020. De keuze voor een interne nieuwe bestuursvoorzitter die de Efteling-organisatie van haver tot gort kent en daarnaast nauw betrokken is bij de totstandkoming van de hernieuwde doelstellingen, past dan ook volledig in dit beeld." [caption id="attachment_25245" align="alignright" width="225"]Fons Jurgens Fons Jurgens[/caption] Nieuwe bestuursvoorzitter De man die de nieuwe plannen mag gaan uitvoeren is Fons Jurgens. Hij wordt per 17 april 2014 benoemd tot Voorzitter van de Raad van Bestuur. De heer Jurgens (44) heeft sinds 1995 diverse operationele- en commerciële functies binnen de Efteling bekleed. Zo was hij van 2008 tot 2011 Directeur Operationele zaken en als Commercieel Directeur en lid van de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor alle commerciële activiteiten binnen de Efteling. Jurgens kan zich goed vinden in de nieuwe strategie: “De Efteling is een prachtige organisatie, waar continuïteit voor komende generaties gasten en medewerkers het bovenliggende doel is. Om tijdens een deel van deze voortdurende historie, samen met mijn medebestuursleden, eindverantwoordelijkheid voor onze eigen legende te dragen, zie ik dan ook als een grote eer. De komende jaren worden erg belangrijk voor de Efteling. Om bij de top attractieparken van Europa te blijven horen is groei van de bezoekersaantallen noodzakelijk. Teneinde ook buitenlandse gasten te interesseren voor een meerdaags verblijf in de Wereld van de Efteling zijn uiteraard investeringen in zowel verblijfsaccommodaties als nieuwe attracties van belang. Focus op optimalisatie van de interne organisatie, met veel aandacht voor onze medewerkers als allerbelangrijkste en meest waardevolle ambassadeurs, is daarbij essentieel. Door mijn kennis over de Efteling-organisatie en de in de afgelopen 18 jaar opgebouwde relatie met de medewerkers, verwacht ik een stimulerende en initiërende rol te kunnen spelen bij de uitdagingen die op ons wachten.” De Eftelist heeft nog wat dieper in de carrière van Jurgens gespit en weet te melden: "Al in oktober 1995 kwam hij in dienst als beleidsmedewerker commerciële zaken. Hij was ook nog een tijdje rijkenmanager van het Anderrijk. Sinds 2008 was hij al directeur operationele zaken en vanaf 2011 is hij directeur commerciële zaken en maakt dus al deel uit van de Raad van Bestuur." Operationeel directeur Naast de voorgenomen benoeming van de heer Jurgens, heeft de Raad van Commissarissen tevens het voornemen om de huidige Adjunct Directeur Operatie Coen Bertens op 17 april te benoemen tot lid van de Raad van Bestuur en Operationeel Directeur. Naast de reeds zittende bestuursleden Fons Jurgens (Voorzitter en Commercieel Directeur), Daan van Baarsen (Financieel Directeur) en Olaf Vugts (Directeur Imagineering) heeft de heer Bertens binnen de Raad van Bestuur tot taak om de genoemde focus op de optimalisatie van de interne organisatie verder te begeleiden. Tijdens de Algemene Aandeelhoudersvergadering van 17 april zal Berry Bemelmans, als gevolg van het aflopen van zijn laatste bestuurstermijn in 2014, aftreden als President Commissaris en de Raad van Commissarissen verlaten. De heer Bemelmans wordt als voorzitter opgevolgd door Henk Kivits, die tot de genoemde Aandeelhoudersvergadering als Gedelegeerd Commissaris de Raad van Bestuur blijft ondersteunen. Bron: persbericht Efteling