Henk van Koeveringe van de Roompot heeft bekend gemaakt dat het een bod heeft gedaan op Hof van Saksen. RTV Drenthe meldt dat Hof van Saksen op dit moment in de financiële problemen zit. De Roompot verwacht dat met de overname de omzet van De Roompot met 30 miljoen zal stijgen. Henk van Koeveringe van de Roompot heeft bekend gemaakt dat het een bod heeft gedaan op Hof van Saksen. RTV Drenthe meldt dat Hof van Saksen op dit moment in de financiële problemen zit. De Roompot verwacht dat met de overname de omzet van De Roompot met 30 miljoen zal stijgen.

Van Koeveringe ziet kansen, maar is wel voorzichting met zijn uitspraken over rendement en winstgevendheid : "Het is een zeer kostbaar uitgevoerd vakantiepark. Waarschijnlijk is er zoveel geld in geïnvesteerd dat het lastig is om weer helemaal terug te verdienen. Omdat wij professioneel al wat langer in dit vak actief zijn, denken wij de financiële pijn van dit project sterk kunnen verzachten. De naam 'Hof van Saksen' blijft gehandhaafd. De Roompot krijgt er met Hof van Saksen een luxe label bij. We verwachten dat we de investeerders een beter rendement kunnen bieden dan de ze nu ontvangen." Vanuit de huidige eigenaar, Phanos, is er nog geen officiële bevestiging van de overnameplannen. Begin februari, na het stopzetten van plannen rond de golfbaan, stelden wij Phanos de volgende vraag: “Heeft Phanos zich verkeken op de complexiteit van de verblijfsrecreatieve sector?” Het antwoord van Phanos, een maand geleden: "De groeiende naamsbekendheid, aantal boekingen en bedrijfsresultaten bewijzen het tegendeel. Vanaf het begin (juni 2007) ontwikkelt de bezettingsgraad zich in stijgende lijn. Zelfs in de afgelopen twee jaar -ten tijde van de recessie- was dit het geval en wij verwachten dan ook dat deze lijn zich ook in de komende jaren zal voortzetten. Overigens moet in dit verband ook worden vermeld dat niet alleen de bezettingsgraad bepalend is voor het exploitatieresultaat, maar ook de prijszetting. Wij merken tevens op dat het heel gebruikelijk is in deze branche dat een nieuw resort een aantal jaar nodig heeft om de het gewenste resultaat te behalen. Het team van Hof van Saksen is continue bezig met een optimalisatie van het aanbod voor consumenten. Juist met de opzet van het resort is rekening gehouden met de trendmatige ontwikkeling van de markt. Al naar gelang de wensen van onze gasten, kunnen wij inspringen op bepaalde behoeftes. Zo is het een trend bepaalde gebeurtenissen in familieverband of in familiekring gezamenlijk en onder één dak te vieren. Hiermee is toentertijd al rekening gehouden in de constructie van de boerderijen, hetgeen ons nu in staat stelt tegemoet te komen aan deze behoefte met het recente aanbod van 24-persoonsboerderijen. Gezien de groeiende behoefte hiernaar, heeft deze ontwikkeling een positieve invloed op de bezettingsgraad." Dat blijkt nu dus wellicht iets te optimistisch... meer informatie (o.a. interview met Van Koeveringe): www.rtvdrenthe.nl   Nagekomen reactie van Phanos: "De geruchten waarbij de namen Roompot, Landal en Center Parcs worden genoemd, doen al langere tijd de ronde en zijn ons dan ook bekend. Wij kunnen bevestigen dat Roompot één van de geïnteresseerde partijen in Hof van Saksen is. Phanos heeft de intentie om te zijner tijd de focus op de kernactiviteiten, te weten vastgoedontwikkeling, te verscherpen."