Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een compact overzicht gepubliceerd over doelgroepen in sport en cultuur. Beide interesses hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding. Aan allebei kunnen geïnteresseerden op twee manieren meedoen: als beoefenaar en als bezoeker. En beiden worden door de overheid ondersteund. Het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) heeft een compact overzicht gepubliceerd over doelgroepen in sport en cultuur. Beide interesses hebben veel gemeen. Het zijn allebei vormen van vrijetijdsbesteding. Aan allebei kunnen geïnteresseerden op twee manieren meedoen: als beoefenaar en als bezoeker. En beiden worden door de overheid ondersteund.

 

  • sport en cultuurBetekent dat ook dat aan sport en cultuur op dezelfde manier wordt deelgenomen?
  • Doen aan beide evenveel mensen mee?
  • Zijn dat mensen uit dezelfde bevolkingsgroepen?
  • Of zijn het zelfs dezelfde mensen die zich met zowel sport als cultuur bezighouden?

Deze factsheet geeft kort antwoord op die vragen. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen ‘beoefening’ en ‘bezoek’. Het SCP baseert zich op gegevens over de vrijetijdsbesteding van de Nederlandse bevolking van 12 tot 80 jaar in het jaar 2012. Dit is andere informatie dan voorheen, die niet met eerdere onderzoeksgegevens kan worden vergeleken. Het rapport is gratis te downloaden of tegen een bescheiden vergoeding te bestellen. Meer informatie: www.scp.nl