Uit een recent afgerond rapport door ZKA blijkt dat het aantal bezoekers aan Maastricht langzaam maar zeker terugloopt. De hotelsector bleef in de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk; maar het dagbezoek staat onder druk. De stad zakte op de lijst van populaire winkelsteden van de 5e naar de 7e plaats. Uit een recent afgerond rapport door ZKA blijkt dat het aantal bezoekers aan Maastricht langzaam maar zeker terugloopt. De hotelsector bleef in de afgelopen vijf jaar nagenoeg gelijk; maar het dagbezoek staat onder druk. De stad zakte op de lijst van populaire winkelsteden van de 5e naar de 7e plaats.stiphout Maastricht

De werkgelegenheid in recreatie en toerisme liep de afgelopen 5 jaar met 6% terug. Deze sector is voor Maastricht belangrijk; goed voor 8,2% van alle banen. Positief imago Is er dan alleen maar slecht nieuws? Nee, want het rapport toont ook weer aan dat de bezoekers aan Maastricht de stad bijzonder hoog waarderen. Met 78% bezoekers die het bezoek als zeer goed of uitstekend beoordelen, scoort Maastricht het hoogste van alle steden. En de bezoekers hebben ook een relatief hoog bestedingspatroon.  € 55,-- per persoon uit. Dit is het hoogste van alle steden en ligt ver boven het gemiddelde. Nader onderzoek nodig Juist in de discrepantie tussen de hoge waardering en het positieve imago enerzijds en de tegenvallende bezoekcijfers, moet volgens de ZKA onderzoekers een kans liggen om de stad een nieuwe impuls te geven; "Dat verdient ons inziens nader onderzoek."  Want als de achterliggende oorazaak voor de stagnatie van recreatie en toerisme duidelijk is, dan kunnen maatregelen genomen worden. Open vragen zijn:

  • Wat is de (perceptie van) afstand en bereikbaarheid
  • Zijn andere impulsen/prikkels (in product en/of marketing) noodzakelijk om het positieve beeld en de waardering te kunnen vertalen in een groter volume toeristen?
  • Daarnaast is het gezien de ligging van Maastricht relevant om inzicht te krijgen in het volume, de waardering en het beeld onder buitenlandse bezoekers.

Bekijk het hele rapport op www.onderzoeksbanklimburg.nl