De Vosse- en Weerlanerpolder wordt een natuur- en recreatiegebied met aandacht voor de aanwezige weidevogelpopulatie. Er kan uitgebreid worden gewandeld en gefietst. Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook een manege komt. Nu de vergunningaanvraag gereed is, kan worden gestart met het ontwerp en de aanleg. De planning is dat het gebied eind 2014 gereed is voor gebruik. Het ontwerp gebeurt in nauw overleg met natuurorganisaties. recreatie in Vosse- en Weerlanerpolder De Vosse- en Weerlanerpolder wordt een natuur- en recreatiegebied met aandacht voor de aanwezige weidevogelpopulatie. Er kan uitgebreid worden gewandeld en gefietst. Het is de bedoeling dat er in de toekomst ook een manege komt. Nu de vergunningaanvraag gereed is, kan worden gestart met het ontwerp en de aanleg. De planning is dat het gebied eind 2014 gereed is voor gebruik. Het ontwerp gebeurt in nauw overleg met natuurorganisaties. recreatie in Vosse- en Weerlanerpolder

Het gebied zal zo worden ingericht dat bestaande natuur wordt behouden én het toegankelijk is voor fietsers en wandelaars. Te denken valt aan het optimaliseren van het leefklimaat voor weidevogels en amfibieën. Ook worden de watergangen verbreed en krijgen de oevers een nieuwe beplanting. Het gebied blijft er open en agrarisch uit zien. Er komen wandel-, struin-, en fietspaden met bruggetjes. Ook zullen enkele sobere ruiterpaden worden aangelegd. Op dit moment is het gebied voornamelijk agrarische grond. Voor de wijziging van het bestemmingsplan was een aantal beroepschriften ingediend, maar de Raad van State heeft deze ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is nu onherroepelijk. De gemeente Hillegom gaat nu samen met de Dienst Landelijk Gebied aan de slag met de ontwikkeling van het gebied. Het wordt mede betaald met financiering vanuit Europa, de provincies Noord- en Zuid-Holland, Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland en het Hoogheemraadschap van Rijnland. Na aanleg zal het beheer onder verantwoordelijkheid van Hillegom in handen komen te liggen van de Stichting Het Zuid-Hollands Landschap. Bron: gemeente Hillegom