De gemeente Delfzijl wil met een tienjarig investeringsplan de leefbaarheid en de voorzieningen versterken als antwoord op de bevolkingsafname. Bijgaand doel is om het toeristisch potentieel van Delfzijl aan te spreken. Onderdeel van de vernieuwingsplannen is de mogelijke realisatie van een dagattractie. De gemeente Delfzijl wil met een tienjarig investeringsplan de leefbaarheid en de voorzieningen versterken als antwoord op de bevolkingsafname. Bijgaand doel is om het toeristisch potentieel van Delfzijl aan te spreken. Onderdeel van de vernieuwingsplannen is de mogelijke realisatie van een dagattractie.Onderzoek naar marktpotentie

Uit onderzoek van bureau Twynstra Gudde dat is uitgevoerd in opdracht van de Kamer van Koophandel Noord-Nederland met medefinanciering door de gemeente Delfzijl en de Provincie Groningen, blijkt dat een dagattractie in Delfzijl circa 60.000 bezoekers op jaarbasis kan trekken. Deze conclusie ondersteunt de investeringswens voor de aanleg van een dergelijke grootschalige dagattractie. Dat toeristen Delfzijl wel weten te vinden blijkt onder andere uit het bezoekersaantal van Delfsail dat tussen de 600.000 en 700.000 bezoekers ligt. Uit het onderzoek bewijzen de bezoekersaantallen van de topattracties in Noord-Nederland, dat een combinatie van dieren en attracties een langere verblijfstijd oplevert en professionele marketingcampagnes bijdragen aan een hogere penetratiegraad in de bevolking met als resultaat een hoger aantal bezoekers. Ketenintegratie Om de verblijvende klant langer te binden en daarmee de bestedingen te doen stijgen is het van belang om de vier V’s van Vervoer, Verblijf, Vermaak en Vertering in de keten aan elkaar te verbinden, zo komt ook in het onderzoek naar voren. De Kamer van Koophandel Noord-Nederland ondersteunt deze bevinding. Meer informatie: www.kvk.nl/onderzoekdelfzijl [caption id="attachment_21741" align="alignright" width="270"]wad en zoo screenshot uit de informatiefolder[/caption] Wad en Zoo Alhoewel er in het onderzoek geen concrete projecten worden benoemd om invulling te geven aan 'de attractie', heeft de gemeente Delfzijl vorig jaar al steun toegezegd aan de ontwikkeling van het project 'Wad en Zoo'. Zo te zien sluit dit prima aan bij de conclusies van Twynstra Gudde. Wad&Zoo zal een inspirerende aquariumattractie worden op een oppervlak van totaal 11.000 m², zowel binnen als buiten. Een ontdekkingsreis onder water vanaf de bron van de Ems tot aan de monding van de Eems-Dollard bij Borkum. Daarnaast biedt Wad&Zoo ook plaats aan wetenschappelijke kennis van het zoute, brakke en zoete ecosysteem van dit unieke gebied. Wad&Zoo is een gespecialiseerde publieksattractie met als basis een commerciële bedrijfsvoering, in evenwicht met de ideële doelstellingen. Meer informatie: www.wadenzoo.nl