Verordening 181/2011 is een Europese "wet" die vanaf vrijdag 1 maart 2013 de rechten van buspassagiers vastlegt voor de hele EU. Er zijn regels die voor alle verplaatsingen gelden, ongeacht de afstand. Enkele extra regels gelden alleen voor verplaatsingen van 250 km of meer. Verordening 181/2011 is een Europese "wet" die vanaf vrijdag 1 maart 2013 de rechten van buspassagiers vastlegt voor de hele EU. Er zijn regels die voor alle verplaatsingen gelden, ongeacht de afstand. Enkele extra regels gelden alleen voor verplaatsingen van 250 km of meer.

  toegankelijk reizenAlgemeen * De verordening verbiedt busmaatschappijen te discrimineren op basis van nationaliteit of handicap. * Raakt tijdens een ongeval een mobiliteitshulpmiddel beschadigd of verloren, dan heb je als passagier altijd recht op een vergoeding. * Ook de informatie waarop je voor en tijdens de reis recht hebt, is voortaan geregeld. * Elke lidstaat moet een onafhankelijke dienst oprichten die zorgt dat de nieuwe regels gevolgd worden. Elke busvervoerder moet een procedure voor klachten voorzien. Langere ritten (250 km of meer) * Gaat het om een verplaatsing van 250 km of meer, dan hebben passagiers met een beperking recht op gratis bijstand en, indien nodig, gratis vervoer voor een begeleider. * Bij een ongeval moet de busmaatschappij de passagiers onmiddellijk praktische bijstand verlenen (maaltijden, verfrissingen en, indien nodig, maximum twee hotelovernachtingen tot € 80 per nacht). Bij overlijden of letsels als gevolg van een wegongeval hebben reizigers recht op een vergoeding. Ook als er door het ongeval bagage verloren of beschadigd raakt, is een vergoeding voorzien. De maximumvergoedingen mogen niet minder bedragen dan € 220.000 per passagier of € 1200 per stuk bagage. De lidstaten mogen een hogere maximumgrens instellen. * Bij overboeking, annulering of vertraging van meer dan 2 uur moet de vervoerder de reizigers de keuze bieden tussen een terugbetaling en vervoer naar de eindbestemming via een andere route. Doet hij dit niet, dan moet hij de reizigers een vergoeding van de helft van de ticketprijs betalen. In geval van een vertraging bij vertrek van meer dan 90 minuten of bij annulering van een reis van meer dan drie uur, hebben de passagiers recht op terugbetaling van hun maaltijden en verfrissingen. Indien nodig hebben de passagiers ook recht op twee hotelovernachtingen ter waarde van maximum € 80 per nacht. Dit punt geldt niet in geval van overmacht (zoals natuurrampen en extreme weersomstandigheden). Vroeger werden al gelijkaardige rechten uitgewerkt voor wie in Europa met het vliegtuig of met de boot reist. De toepassing van de regels voor treinreizen kan nog een paar jaar op zich laten wachten. Meer uitleg over toegankelijk reizen met verschillende vervoermogelijkheden in België vind je in de brochure Toegankelijk Vervoer van het Infopunt Toegankelijk Reizen. Met dank aan: Infopunt Toegankelijk Reizen (Vlaanderen)