Vandaag geeft de HSMAI tijdens haar nieuwjaarsreceptie in het 101 jaar oude NH Schiller aan het Rembrandtplein het officiële startschot voor het nieuwe verenigingsjaar. Het thema voor 2013 is ‘Let’s Go/Co Create’. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe de sector meer rendement voor de Nederlandse Gastvrijheidseconomie kan realiseren door praktische samenwerking en kennisdeling met andere marktpartijen en sectoren. Vandaag geeft de HSMAI tijdens haar nieuwjaarsreceptie in het 101 jaar oude NH Schiller aan het Rembrandtplein het officiële startschot voor het nieuwe verenigingsjaar. Het thema voor 2013 is ‘Let’s Go/Co Create’. Hierbij wordt vooral gekeken naar hoe de sector meer rendement voor de Nederlandse Gastvrijheidseconomie kan realiseren door praktische samenwerking en kennisdeling met andere marktpartijen en sectoren.gastvrijheidSamenwerking, inspiratie en kennisdeling centraal

Voor 2013 staat samenwerking en kennisdeling met een verscheidenheid aan externe organisaties centraal. Daarnaast blijft HSMAI zoals altijd gefocused op relevante ontwikkelingen binnen de sales & marketing branche. HSMAI Voorzitter Marja van Reijn licht toe: “De directe aanleiding was de HSMAI Eindejaarbijeenkomst van november 2012. Deze draaide om de vraag: Hoe maken we Nederland Gastvrijer? Een van de stellingen was dat als we Nederland gastvrij(er) willen maken, dat dit vraagt om een branche & sector overschrijdend inzicht en samenwerking op het gebied van gastvrijheid.” 76% van de aanwezigen bleek het hier mee eens. Gastvrijheid en klantvriendelijkheid horen thuis in alle sectoren, van overheidsinstanties zoals Marechaussee tot de kleine ondernemer, zoals de bloemenkiosk op de hoek, “Investeren in medewerkers blijft dan ook van belang, waarvoor de HSMAI ook in 2013 opnieuw inspirerende trainingen zal aanbieden” aldus van Reijn. Hans Poortvliet, Managing Director HSMAI Nederland vult aan: “In 2013 zullen we dan ook nadrukkelijker in een breder verband gaan kijken naar de logische samenhang en op basis daarvan, mogelijke win-win situaties tussen partijen en sectoren die zich direct of indirect inspannen om Nederland gastvrijer te maken. Hoe wij hen - en zij ons - kunnen helpen met het verder verbeteren, professionaliseren en daarmee pragmatisch vercommercialiseren van de Nederlandse Gastvrijheidseconomie.” HSMAI samenwerking met Centre of Expertise Per 1 januari 2013 hebben NHTV internationaal hoger onderwijs Breda, HZ University of Applied Sciences en Stenden Hogeschool een Centre of Expertise voor toerisme, leisure en hospitality opgericht, in nauwe samenwerking met de universiteiten van Wageningen en Tilburg. Gienke Osinga, directeur van NHTV Academy of Hotel and Facility Management licht toe: “Centres of Expertise worden toegekend door het Ministerie van Onderwijs, met als doel de kennis van hogescholen beter toegankelijk te maken voor het werkveld. Het Ministerie heeft hiervoor geld beschikbaar gesteld, met als voorwaarde dat ook het werkveld een grote actieve bijdrage levert. Binnen het Centre of Expertise voor toerisme, leisure en hospitality zullen diverse activiteiten worden uitgevoerd, zoals onderzoek in samenwerking met de sector, maatwerkonderwijs en cursussen, speciale (werkveld)trajecten voor excellente studenten, congressen en publicaties. Momenteel bereidt het Centre of Expertise in samenwerking met de belangrijkste partners het activiteitenprogramma voor. HSMAI is daarbij een belangrijke partner in de gastvrijheidsindustrie voor het gezamenlijk vormgeven en uitvoeren van projecten.” Bestuur HSMAI 2013 Het HSMAI bestuur blijft voor 2013 vrijwel ongewijzigd. Onder het voorzitterschap van Marja van Reijn (Global Blue Holland BV) blijven Luc Curvers (Heineken Experience), Rob van der Beek (Holiday Inn & Crowne Plaza), Guendaline Stinkens (De Baak), Caroline Koldeweij (Drums & Barrels) Rian van den Berg (Stayokay) en Noortje Teurlings (NBTC) hun bestuurstaken vervullen. Alleen Astrid Aberson (Maasstad Ziekenhuis) heeft haar bestuursfunctie neergelegd. Zij wordt daarin opgevolgd door Rogier de Bonth (Champagne Experience). HSMAI is het grootste business-to-business beroepsnetwerk voor Marketing-, Sales- & Communicatie- professionals in de gastvrijheidindustrie. Meer informatie: www.hsmai.nl