Afgelopen donderdag kwamen in Oisterwijk partijen bij elkaar die (bijna allemaal) op zoek waren naar de meerwaarde van samenwerking in recreatie en toerisme. Henk van Koeveringe van De Roompot plaatste een kanttekening bij de effectiviteit van de huidige samenwerkingsverbanden. Afgelopen donderdag kwamen in Oisterwijk partijen bij elkaar die (bijna allemaal) op zoek waren naar de meerwaarde van samenwerking in recreatie en toerisme. Henk van Koeveringe van De Roompot plaatste een kanttekening bij de effectiviteit van de huidige samenwerkingsverbanden.

[caption id="attachment_16937" align="alignright" width="210"] De matchmakers[/caption]

Nederlandse toeristen zijn zuinig

Han van der Heijden, lector productiviteit aan de NHTV, schetste de sombere kaders van de huidige economische situatie in de recreatiesector. De kern van zijn betoog;

 • - De kosten zijn in de leisuresector harder opgelopen dan de opbrengsten en het gemiddelde rendement is al enkele jaren negatief.
 • - Steeds minder binnenlandse toeristen; aantal buitenlandse gasten blijft stabiel
 • -  Aan Nederlandse toeristen valt in Nederland weinig te verdienen (gem. besteding € 25 p.p.p.d.). Richt je op buitenlanders met een veel hoger bestedingspatroon in Nederland. (Duitsers: € 99 pppd, Belgen: € 116 pppd, Fransen: € 164 pppd, Scandinaviërs: € 183 pppd en Amerikanen € 190 pppd.)
Overheden

proberen de leisure-economie te stimuleren. Maar hoe zetten zij hun inspanningen het meest effectief in? De resultaten van een onderzoek bij jachthavens bieden bruikbare handvatten. De conclusies:

 • - Investeren in omgevingskwaliteit zorgt voor de gunstigste Kosten Baten Ratio (4,4) en werkgelegenheidseffecten. Op 2 staat investeren in capaciteit, met KBR 2,2
 • - Investeren in bestaande locaties (KBR 2,9) is efficiënter dan in nieuwe locaties (KBR 1,8)
 • - Clustering van voorzieningen zorgt voor de grootste voordelen. Bij groei van een recreatiecluster (in het voorbeeld; grotere jachthavencomplexen) is er sprake van een multipliereffect op de inkomsten en werkgelegenheid.

  [caption id="attachment_16942" align="alignright" width="182"] Henk van Koeveringe[/caption]

De Roompot-praktijk

Henk van Koeveringe, de man die de Roompot groot maakte, begon vals bescheiden: “Ik heb er niet voor gestudeerd, en ben gewoon met mijn onderneming aan de slag gegaan…”, maar kwam daarna goed op stoom met enkele wijze constateringen. Pappa en mamma bedrijven problematiek

 • - Jongeren maken zelf hun keuze voor de toekomst en belanden niet automatisch in de voetsporen van de ouders. Overnames binnen de familie daardoor onzeker.
 • - Het kapitaalintensieve karakter van recreatiebedrijven maakt een overname binnen de familie ingewikkeld.
 • - Het kapitaalintensieve deel van een recreatiebedrijf is steeds minder belangrijk als succesfactor. Kennis (o.a. van internetmarketing) wordt steeds belangrijker.
Kritisch samenwerken

Van Koeveringe heeft in het verleden vele pogingen gedaan om samen te werken met toeristische bedrijven in de regio. Dat is hem niet altijd goed bevallen. De lessen die hij daarbij leerde wilde hij wel delen met de zaal:

 • - Vaak verdwijnt het doel van de samenwerking te snel uit beeld. Een gezamenlijke mooie toeristische brochure voor Zeeland werd een stuk soberder (en onaantrekkelijk) doordat collega’s geen goed betaalde Roompotreclame op de voor of achterzijde wilden accepteren.
 • - Zoek vooral naar samenwerkingen die bijzonder zijn, met mensen die iets nieuws toevoegen aan jouw product. Wij zijn bijvoorbeeld erg te spreken over onze samenwerking met zorgleveranciers waarmee een gezamenlijk zorgconcept werd opgezet.
Alles verandert razendsnel

De Roompot uit de tijd van de oprichting lijkt al lang niet meer op De Roompot van vandaag. Er zijn een aantal bakens verzet en het bedrijf moet inspelen op veranderende marktomstandigheden. Van Koeveringe noemde enkele voorbeelden die een omslag vragen van de bedrijfsvoering:

 • - Het internet; als je niet gevonden wordt, dan wordt je niet geboekt.
 • - 20 jaar geleden duurde een activiteit gemiddeld vier uur. Tegenwoordig ligt het tempo soms wel op 4 activiteiten in anderhalf uur.
 • - De klant bepaalt, maar wij willen de jaarrekening positief afsluiten. Dus als een klant vraagt om gratis wifi, dan moeten deze kosten via een ander verdienmodel worden terugverdiend.

Flexotels

Hubert von Heijden inspireerde de toehoorders met zijn succesverhaal van Flexotels. Zie ook het verhaal op deze website over de Syntens Innovatie Top 100. [caption id="attachment_16946" align="alignright" width="165"] Onze blogger Ruby (Panterkist) was ook vertegenwoordigd op de infomarkt[/caption]

Informatiemarkt

Tijdens de bijeenkomst waren er 18 stands waarop (vooral kleinere) bedrijven hun aanbod mochten pitchen. Dat waren o.a. bedrijven met aanbod op het gebied van gaming, media, film, souvenirs, en ‘projecten in ontwikkeling’. Enkele bedrijven met een uniek verhaal en aanbod, komen binnenkort nog in beeld op deze website. Meer informatie: www.leisureboulevard.nl