Uit onderzoek uitgevoerd door VrijdagOnline.nl onder ruim 1000 ondernemers uit het MKB blijkt dat ruim 70% van deze ondernemers wel een website heeft, maar geen idee heeft of deze bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Van de ondervraagden zei 5% exact inzicht te hebben in het aantal bezoekers en leads die via de website binnenkomen. Een kleine 15% zei redelijk goed te weten hoeveel bezoekers en leads de website genereerde, maar ruim 70% van de ondernemers gaf aan geen enkel idee te hebben van de prestaties van hun website. Uit onderzoek uitgevoerd door VrijdagOnline.nl onder ruim 1000 ondernemers uit het MKB blijkt dat ruim 70% van deze ondernemers wel een website heeft, maar geen idee heeft of deze bijdraagt aan de bedrijfsdoelstellingen. Van de ondervraagden zei 5% exact inzicht te hebben in het aantal bezoekers en leads die via de website binnenkomen. Een kleine 15% zei redelijk goed te weten hoeveel bezoekers en leads de website genereerde, maar ruim 70% van de ondernemers gaf aan geen enkel idee te hebben van de prestaties van hun website.Onderbuikgevoel

Op de vraag of hun website een bijdrage levert aan de bedrijfsdoelstellingen, antwoorde 69% volmondig: "ja". Op de vervolgvraag hoe deze ondernemers dit wisten gaf 84% aan dit niet exact te weten, maar aan te nemen dat de website een bijdrage leverde. Slechts 16% gaf aan te kunnen aantonen dat hun website een bijdrage leverde aan de doelstellingen met behulp van statistieken. Slechts 4% van de ondernemers bekeek maandelijks reportages van de websiteresultaten. Concrete websitedoelstellingen ontbreken Uit hetzelfde onderzoek bleek dat ondernemers over het algemeen geen concrete doelstellingen formuleren voor hun website. Ruim 81% gaf aan geen enkele doelstelling voor hun website te hebben gesteld. Op de vraag waarom ze dan een website hebben, gaf 41% van deze ondernemers aan de website puur ter informatie aan te bieden, 33% zei een website te hebben omdat alle concurrenten er een hebben en 26% wilde nieuwe klanten werven via de website, maar kon moeilijk aangeven in hoeverre dit lukte. SMART; Meten is weten "Het ontbreekt veel ondernemers aan inzicht", aldus Joost Klein, eigenaar van VrijdagOnline.nl. "Bijna alle ondernemers uit het MKB laten vol enthousiasme een website maken of restylen zonder daarbij vooraf concrete en meetbare doelstellingen te formuleren. Hierdoor laten ze wellicht een prachtige website ontwikkelen, maar verzuimen ze de website te meten op het behalen van (website)doelstellingen." Beginnen met monitoren "Na een jaar hebben de meesten dus geen idee of de website geld heeft gekost of opgeleverd en dat is zonde en anno 2012 zeker onnodig. Het minste wat deze ondernemers zouden moeten doen, is de statistieken van hun website bekijken en de websitestatistieken op regelmatige basis monitoren. Ik denk dat het overgrote deel schrikt van het kleine aantal bezoekers dat langer dan 20 seconden op de website verblijft". Bron: VrijdagOnline.nl