Op woensdag 23 mei 2012, heeft Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) de nieuwe biogas WKK installatie van ‘It Gryn’ in Stiens officieel in gebruik gesteld. Hij deed dit tijdens het symposium ‘Boer zoekt zwembad’ dat op die dag in ‘It Gryn’ is gehouden. Op woensdag 23 mei 2012, heeft Staatssecretaris Joop Atsma (Infrastructuur en Milieu) de nieuwe biogas WKK installatie van ‘It Gryn’ in Stiens officieel in gebruik gesteld. Hij deed dit tijdens het symposium ‘Boer zoekt zwembad’ dat op die dag in ‘It Gryn’ is gehouden.Symposium ‘Boer zoekt zwembad’

Er zijn in Nederland al zwembaden die op duurzame wijze flink op hun energiekosten besparen! Dit doen ze bijvoorbeeld door biogas af te nemen van een nabijgelegen boerenbedrijf. Maar bij Sportcentrum ‘It Gryn’ in Stiens is dit toch bijzonder. ‘It Gryn ‘is de eerste en het grootste complex – met buitenbaden – in het noorden van Nederland dat voor een biogas WKK installatie wordt verwarmd. De opgewekte elektriciteit door de biogas WKK installatie wordt door energieleverancier Greenchoice ingevoed in het netwerk en aan haar klanten geleverd, waarbij met de vrijgekomen thermische energie het zwembad wordt verwarmd. Maatschap De Boer – Talsma uit Stiens exploiteert de biogasinstallatie. Ter gelegenheid van de officiële ingebruikname van de installatie vond op die dag in ‘It Gryn’ het symposium ‘Boer zoekt zwembad’ plaats. Tijdens het symposium kregen de bezoekers praktische informatie om ook forse energiebesparing voor hun bedrijf te realiseren. Ook waren er standhouders aanwezig die betrokken waren bij het project en/of zwembaden in de uitvoer kunnen ondersteunen, zoals TEVAN, Com4Clima, Damstra Installatietechniek, Eputan, BaOpt, DENEM BV | HEATSAVR™ en Ekwadraat. Inhoud symposium Tijdens het symposium vertelden verschillende gastsprekers over hun ervaringen met energiebesparing en energiebeleid voor zwembaden. Staatssecretaris Joop Atsma heeft o.a. stilgestaan bij goede duurzame initiatieven voor dergelijke centra. Green Deal is daar een goede ondersteuning bij. Vanuit de Green Deal worden burgers, bedrijven en andere overheden bij het realiseren van duurzame initiatieven geholpen. Tijdens het symposium is tevens de Green Deal ‘Verduurzaming zwembaden’ ondertekend door de Staatssecretaris en betrokken partijen VSG, KNZB, en Optisport. Een groep kinderen heeft hiervoor het ondertekeningdocument opgedoken uit het buitenbad van het sportcentrum. Meer informatie: www.ekwadraat.com