Om de economie in Overijssel te stimuleren hebben Provinciale Staten recentelijk hun goedkeuring gegeven aan het uitvoeringskader Regionaal Economisch Beleid ‘de Kracht van Overijssel' . Onder het motto ‘versterken, verbinden, vernieuwen’ investeert gedeputeerde Theo Rietkerk in de komende vier jaar (2012 – 2015) onder meer in de ambitie van de Provincie om de vrijetijdseconomie naar een hoger plan te tillen. Om de economie in Overijssel te stimuleren hebben Provinciale Staten recentelijk hun goedkeuring gegeven aan het uitvoeringskader Regionaal Economisch Beleid ‘de Kracht van Overijssel' . Onder het motto ‘versterken, verbinden, vernieuwen’ investeert gedeputeerde Theo Rietkerk in de komende vier jaar (2012 – 2015) onder meer in de ambitie van de Provincie om de vrijetijdseconomie naar een hoger plan te tillen.

[caption id="attachment_12728" align="alignright" width="240" caption="Openluchtmuseum Ootmarsum"][/caption] Diversiteit verenigen Met het oog hierop hebben het Twents Bureau voor Toerisme (TBT) en het Regionaal Bureau voor Toerisme Vechtdal-IJsseldelta hun marketingplannen in een eerder stadium al afgestemd en vastgelegd in een gezamenlijke meerjarenstrategie: de Marketing Impuls Toerisme Overijssel (MITO). Met de financiering vanuit de Provincie krijgt de succesvolle samenwerking van de toeristische regiomerken in Overijssel nu een vervolg. Ook ondernemers en gemeenten in de Hanzesteden, Salland, Twente, Vechtdal Overijssel, WaterReijk Weerribben Wieden en IJsseldelta onderschrijven de aanpak en leveren de komende jaren hun bijdrage aan het versterken van de regionale economie. Groeidoelstelling Doel is om door middel van een effectieve organisatie van de promotie en marketing in 2015 een gezamenlijk ‘Overijssels’ marktaandeel in de binnenlandse markt te behalen van 10% (t.o.v. 7,8 % in 2009). Ambitieus, gezien de voorspelling van het NBTC (Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen) dat de binnenlandse vakantiemarkt t/m 2015 niet zal groeien. Dat maakt het dus ook des te belangrijker dat het ‘Overijssels’ marktaandeel op deze markt groter wordt. Werkgelegenheid De gezamenlijke investering van provincie, gemeenten en ondernemers in de vrijetijdseconomie van  Overijssel levert het verblijfstoerisme naar verwachting ruim tachtig miljoen euro aan extra bestedingen op en ruim 3.000 extra banen (groei van 10%). De te verwachten bovengemiddelde groei van bestedingen op het gebied van dagtoerisme en inkomend toerisme zijn in deze cijfers buiten beschouwing gelaten. Uitgangspunten van de marketingstrategie voor de periode 2012 - 2015 zijn:

  • • De vraag van de consument is leidend. Daarom wordt gebruik gemaakt van de lifestyle-segmentatie van de branche-organisaties verenigd in Gastvrij Nederland.
  • • De zes regiomerken Hanzesteden, Salland, Twente, Vechtdal Overijssel, WaterReijk Weerribben Wieden en IJsseldelta worden afzonderlijk én via gezamenlijke doelgroepcampagnes vermarkt.
  • • De campagnes en activiteiten richten zich op de Nederlandse, Belgische en Duitse markt en kennen een nauwe verbondenheid en betrokkenheid met de ondernemers in het gebied.
  • • Voor de gezamenlijke campagnes zijn drie betekenisvolle thema’s geformuleerd: ‘Cultuurparels’ (cultuur en evenementen), ‘Plezier varen’ (water) en ‘Het pure landleven’ (actief genieten).
  • • Door aanscherping van de afzonderlijke merkpositioneringen wordt de variëteit in Overijssel beter zichtbaar (niet langer met z’n allen vissen in dezelfde vijver).
  • • Monitoring en onderzoek zijn een onmisbare schakel in de wisselwerking consument - aanbieder. Hier zal dan ook stevig op ingezet worden.

Bron: persbericht RBT Vechtdal IJsseldelta en Twents Bureau voor Toerisme