De afgelopen maanden zijn er op deze website regelmatig aankondigingen voorbij gekomen van organisaties die per 1 januari 2012 de deuren sluiten. Een overzicht: De afgelopen maanden zijn er op deze website regelmatig aankondigingen voorbij gekomen van organisaties die per 1 januari 2012 de deuren sluiten. Een overzicht:Kenniscentrum recreatie

Het Kenniscentrum Recreatie zag zich door bezuinigingen genoodzaakt om per 1 januari te stoppen. Delen van dit kenniscentrum werden ondergebracht bij: • Bureau voor Ruimte en Vrije Tijd: adviesdiensten en de methode ‘vraaggericht werken’ • Mulier Instituut: modellen Beleidsondersteunend Recreatie Analyse Model (BRAM), zwemwatermodel, sportmodel, Monitor Vrije Tijd en Toerisme, digitale geografische informatiesysteem (BORIS) en het sportief en recreatieve deel van de bibliotheek • STIRR:coördinatie Toekomstagenda Vrije en Toerisme en de gehele uitvoering van Kennisprogramma regionale beeldverhalen en Innovatieprogramma recreatie en ruimte NRIT Het Nederlands Research Instituut voor Toerisme maakte onlangs, voor velen vrij onverwacht, haar faillissement bekend. Inmiddels heeft de curator een deel van het NRIT ondergebracht bij ARKO.  Arko zal de mediaproducten (w.o. NRIT magazine) voortzetten. Bij de onderzoeken wordt selectief gekeken naar de economische meerwaarde. Het trendrapport zal in ieder geval worden voortgezet. De onderzoeksdiensten heeft ARKO (nog) niet in eigen huis. Hier wordt nog bekeken op welke wijze deze kunnen worden gecontinueerd. Taskforce Multifunctionele Landbouw De Taskforce is in 2008 van start gegaan; en ook de einddatum 2012 was op dat moment al bekend. Enkele partners van de Taskforce bekijken nog op welke wijze de platformfunctie kan worden doorgezet. Organisaties als VeKaBo en Pleisureworld hebben in ieder geval al de regie op zich genomen om op 1 februari een kennisdag voor plattelandsrecreatie te organiseren en zien dit als opmaat naar verdere betrokkenheid. Regiegroep Natura 2000 Ook de regiegroep Natura 2000 was een project met een, van te voren bepaalde, einddatum. De heer Bruinsma, directeur van het Regiebureau Natura 2000 memoreerde in zijn afscheidsrede dat Natura 2000 veel ingewikkelder is, dan het zich op het eerste gezicht laat aanzien. In haar 3 ½ jarig bestaan heeft het Regiebureau in samenwerking met het bevoegde gezag en de in het Platform Maatschappelijke Organisaties vertegenwoordigde belangenorganisaties, gewerkt aan het oplossen van knelpunten en veel kennis samengebracht om het beheerplanproces vooruit te helpen. Deze kennisproducten zijn terug te vinden op deze website. De taken van het Regiebureau worden overgenomen door het bevoegde locale gezag (de twaalf provincies en drie ministeries (Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, Defensie en Infrastructuur en Milieu. Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme (GOBT) Dit grote samenwerkingsverband op het gebied van toeristische promotie stopt per 1 januari; het GOBT. Diverse regionale bureaus voor streekpromotie nemen een deel van de werkzaamheden over. Maar ook hier wordt, vooral door bezuinigingen, vaak gewerkt met minder budget. NBTC moet bezuinigen Het NBTC is een beetje een vreemde eend in dit rijtje. Zij gaan niet stoppen met hun werkzaamheden. Wel krijgen zij een bezuiniging van 50% te verwerken, die de komende jaren in gefaseerd wordt ingevoerd. Begin januari wil het NBTC meer duidelijkheid geven over de activiteiten die dankzij de bezuinigingen worden beëindigd. Locale toeristische promotie Opkomst en ondergang van locale toeristenbureaus zien we ook buiten crisistijd. Toch lijkt het er op dat veel gemeenten er voor kiezen om de subsidie aan de locale VVV of streekmarketingorganisatie terug te schroeven. Een landelijk overzicht is op dit moment niet voorhanden. De landelijke VVV heeft wel aangegeven dat met ingang van 2012 alle VVV's een nieuw contract krijgen. Dat is dan ook een meetmoment over de nieuwe situatie onder VVV-kantoren. Op deze website werd o.a. aandacht besteed aan: De situatie bij marketing Leeuwarden (stopt per 1 januari)   Nog meer? Zijn er nog (grote) organisaties die in dit overzicht ontbreken? Laat dan een bericht achter op deze website. Alle berichten die betrekking hebben op de recreatie in 2012 zijn de vinden met #recreatie2012 (gebruik deze hashtag ook op Twitter!) Heeft u een eigen visie op recreatie in 2012 en wilt u deze delen met de recreatiesector? Neem dan contact op met de redactie van Pretwerk.nl