Per 1 januari 2012 wordt het Kenniscentrum Recreatie opgeheven. De adviesdiensten worden overgenomen door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Het is een nieuw bureau in de sector, opgericht door voormalig medewerkers van het Kenniscentrum Recreatie Jan Jaap Thijs en Tinco Lycklama. Het bureau wil zich onderscheiden door: "De vraag van de recreant en toerist goed doorgronden, uitgaan van gedegen data en onderzoek, advies geven in de ruimtelijke context, met veel aandacht voor het proces." Per 1 januari 2012 wordt het Kenniscentrum Recreatie opgeheven. De adviesdiensten worden overgenomen door Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd. Het is een nieuw bureau in de sector, opgericht door voormalig medewerkers van het Kenniscentrum Recreatie Jan Jaap Thijs en Tinco Lycklama. Het bureau wil zich onderscheiden door: "De vraag van de recreant en toerist goed doorgronden, uitgaan van gedegen data en onderzoek, advies geven in de ruimtelijke context, met veel aandacht voor het proces."Waarom een nieuw bureau?

Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd ziet door de opheffing van het Kenniscentrum Recreatie een belangrijke adviesfunctie verloren gaan. Om dit te voorkomen hebben Tinco Lycklama en Jan Jaap Thijs de handen ineen geslagen om dit onderdeel van het Kenniscentrum Recreatie een toekomst te geven binnen een nieuw bureau. De huidige tijd vraagt om extra aandacht voor nieuwe ruimtelijke en economische dragers. In de vrijetijdssector gaat jaarlijks bijna 40 miljard euro om. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd wil in heel Nederland bijdragen aan een groeiende vrijetijdseconomie en een ideaal vrijetijdslandschap. Samenwerking met andere partijen binnen en buiten de sector staat daarbij voor het bureau voorop. Belangrijke samenwerkingspartners zijn RECRON, ARCADIS en het Mulier Instituut. Samenwerking met RECRON en ARCADIS Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd heeft zich aangesloten bij de RECRON als TOP-adviseur en steunt ook het RECRON innovatie campagne. Toerisme, recreatie en vrije tijd zijn vraagstukken die steeds vaker een belangrijke rol spelen in complexere gebiedsprocessen. Om hier vorm aan te kunnen geven in de planvorming en realisatiefase hebben ingenieursbureau ARCADIS en het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd een intensieve samenwerking met elkaar afgesproken. Zo mag het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd zich preferred supplier van Arcadis noemen voor vrijetijdsvraagstukken. Toegang tot data en modellen via samenwerking Mulier Instituut Het Mulier Instituut, kennisinstituut op het gebied van sport, neemt een aantal data en vraag-aanbodmodellen over van het Kenniscentrum Recreatie. Het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd hebben met elkaar een overeenkomst gesloten waarin beide partijen de intentie uitspreken om deze modellen in te zetten ten behoeve van adviesdiensten. Meer informatie over het Bureau voor Ruimte & Vrije Tijd vindt u op www.ruimteenvrijetijd.nl