De overheid moet flink bezuinigen, waardoor er minder geld is voor aanleg en onderhoud van recreatieterreinen rond de stad. Boeren en andere particuliere grondbezitters kunnen hierop inspelen: een picknickbankje aan de rand van een weiland of bosgebied draagt al bij aan een welkom gevoel voor de gast en hoeft niet zoveel te kosten. Het symposium ´Vrijetijdslandschap op nieuwe gronden´op 29 november en bijbehorende brochure De stad uit, het groen in laten verschillende mogelijkheden zien. De overheid moet flink bezuinigen, waardoor er minder geld is voor aanleg en onderhoud van recreatieterreinen rond de stad. Boeren en andere particuliere grondbezitters kunnen hierop inspelen: een picknickbankje aan de rand van een weiland of bosgebied draagt al bij aan een welkom gevoel voor de gast en hoeft niet zoveel te kosten. Het symposium ´Vrijetijdslandschap op nieuwe gronden´op 29 november en bijbehorende brochure De stad uit, het groen in laten verschillende mogelijkheden zien.

"Het gaat er om dat tot nu toe de overheid altijd voor de recreatiegebieden heeft gezorgd; zij kocht grond op, legde fiets- en wandelpaden aan en beheerde dit. Een heel gebied aankopen en beheren kost natuurlijk meer geld dan recreatie-elementen in een agrarisch landschap plaatsen", zegt Ellen Kok. Zij leidt het Programma Recreatie van de Taskforce Multifunctionele Landbouw. Ruilhandel Ondernemers willen best iets voor recreanten doen, als ze er ook iets voor terugkrijgen. Ellen Kok: "Dit blijkt heel interessant te zijn voor zowel gemeentes als ondernemers. Het is een vorm van ruilhandel. De gemeente helpt bijvoorbeeld met het verstrekken van vergunningen een ondernemer aan een verdienmodel. In ruil daarvoor beheert deze dan het recreatielandschap. Dit kost de gemeente dan veel minder of zelfs niets."  De nieuwe brochure De stad uit, het groen in, die op verzoek van staatssecretaris Henk Bleker van Economie, Landbouw en Innovatie is samengesteld, zal  als inspiratiebron dienen voor de overheid. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten heeft eerder al ruimte gemaakt voor dit soort publiek-private samenwerkingen met de brochure Multifunctionele Landbouw en Ruimtelijke Ordening. Conferentie Op de conferentie geeft Guido van Woerkom, hoofddirecteur ANWB, zijn visie op het vrijetijdslandschap van de toekomst. In twee presentaties wordt u bijgepraat over de kansen voor publieke recreatie op private gronden en over kansen om nieuwe vrijetijdslandschappen te creëren zonder de huidige functie tekort te doen. Brochure De brochure De stad uit, het groen in van Veelzijdig Boerenland, ANWB, Bureau Buiten, Terra Incognita, de Taskforce Multifunctionele Landbouw en anderen is te downloaden op www.multifunctionelelandbouw.nl